امروز ۰۱ /اردیبهشت /۱۳۹۷ - ساعت

سرمایه گذاری در آلمان

Rate this post

تحصیل در آلمان

سرمایه گذاری در آلمان: سرمایه‌ گذاری یا کار آزاد در کشور آلمان می تواند به روش‌های زیادی انجام شود و از روش های حقوقی‌ متعددی انجام پذیرد. یک خارجی می تواند برای سرمایه‌گذاری یا کار آزاد خود مهم ترین گونه‌های حقوقی زیر را انتخاب نماید:
۱. فعالیت حرفه‌ای فردی (مانند رستوران، مغازه فرش فروشی)
۲. ثبت شرکت مدنی (با حداقل۲ نفر)
۳. ثبت شرکت های تضامنی شخصی
۴. ثبت شرکت با مسئولیت محدود
۵. ثبت شرکت سهامی
۶. ثبت شعبه شرکت
– ثبت شعبه مستقل
– ثبت شعبه وابسته (مانند دفتر کارخانه، انبار پخش کالا و یا کارگاه و…)
۷. دفتر نمایندگی

مهمترین شکل‌های قانونی فعالیت اقتصادی را که عبارتند از:
۱. فعالیت حرفه‌ای فردی (مانند رستوران یا مغازه فرش فروشی)
۲. ثبت شرکت با مسئولیت محدود Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
۳. ثبت شعبه
– شعبه مستقل
– شعبه وابسته (مانند دفتر کارخانه، انبار پخش کالا و یا کارگاه و…)
۴. دفتر نمایندگی
در اینجا هر کدام از موارد به صورت کوتاه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۱) فعالیت حرفه‌ای فردی (مانند رستوران یا مغازه فرش فروشی)
در این نوع از فعالیت نیاز به تشکیل شرکت نبوده و می‌توان با گرفتن اجازه کسب این نوع کارهای صنفی و تجاری را شروع کرد. بعضی از این فعالیت‌های شغلی نیاز به گرفتن اجازه ویژه نبوده مانند فرش فروشی، خواربار فروشی، صادرات و واردات ولی برای بعضی از آنها باید اجازه ویژه آن کسب گرفته شود، مانند رستوران یا تاکسی.

۲) ثبت یک شرکت (شرکت مستقل) به شکل یک شرکت با مسئولیت محدود (GmbH)
سرمایه گذاران ایرانی می‌توانند برای فعالیت اقتصادی خود در آلمان یک شکل اقتصادی مستقل از راه تاسیس و ثبت یک شرکت Tochtergesellschaft به شکل شرکت با مسئولیت محدود که ساده‌ ترین حضور در بازار اقتصادی آلمان می‌باشد، انتخاب نمایند.

تاسیس و به ثبت رساندن شرکت با مسئولیت محدود را می توان با یک شخص Ein-Mann-GmbHیا بیشتر (اعم از حقیقی یا حقوقی) ثبت کرد و باید حد اقل سرمایه ۲۵۰۰۰ یورو باشد.
برای ثبت شرکت دختر یا مستقل نیاز به ارائه موارد زیر است:
الف) مدارک شخص متقاضی ثبت شرکت مستقل
ب) مدارک مربوط به شرکت مادر در ایران
ج) مدارک مربوط به شعبه آلمان
می باشد. شبیه مجوز فعالیت صنفی Gewerbeanmeldung
در ضمن هزینه‌های ثبت شرکت باید پرداخت شود.
اساسنامه نیز برای نمونه باید شامل موارد زیر باشد:
– نام شرکت
– اقامت گاه قانونی اصلی شرکت
– موضوع شرکت
– نام کلیه شرکاء یا صاحبان سهم الشرکه یا مؤسسین شرکت با نشانی آنها
– تعیین مدیر عامل برای شرکت
– ثبت در دفتر ثبت شرکت ها
– پس از ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی شده و مسئولیت صاحبان سهم الشرکه محدود به سهم الشرکه آن ها می‌باشد و شخصا مسئول پرداخت دیون شرکت نمی باشند.

این شرکت از شرکت مادر مستقل بوده و دارای شخصی، مدیریت، سرمایه، اقامتگاه، تابعیت، ترازنامه و حسابداری مستقل بوده و تنها وجه اشتراک با شرکت مادر ایرانی یکی بودن صاحبان سرمایه است. شرکت از هر لحاظ تابع قوانین آلمان بوده و با آن به شکل یک شرکت آلمانی رفتار خواهد شد.
محدویتی نیز از لحاظ مقدار سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه گذاری نبوده و ایرانیان می‌توانند ۱۰۰% سرمایه را دارا باشند.
شرکت موظف به پرداخت مالیات بوده و پرداخت انواع مالیات‌هایی که برای این نوع شرکت قانونا مقرر است، الزامی می باشد.
هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
هزینه کامل برای ثبت شرکت بین ۹۰۰۰ الی ۱۳۰۰۰ یورو است و این هزینه شامل هزینه های ثبت شرکت، تهیه اساسنامه، آگهی ها ، مشاوره حقوقی و گرفتن مجوز صنفی و ترجمه های مدارک به زبان آلمانی می باشد.
این مبلغ شامل گرفتن مجوز های خاص، افتتاح حساب بانکی در بانک های آلمان نیست.
شرکت باید یک مشاور مالیاتی برای تنظیم دفاتر، سود و زیان و محاسبه ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف و ترازنامه و مالیات سالیانه نیز داشته باشد.
( موسسه حقوقی توسعه گران مهر ؛ مهاجرت به آلمان ، تحصیل به آلمان ، ثبت شرکت در آلمان ، سرمایه گذاری در آلمان )
شرکت باید یک محل اقامتی یا نشانی داشته باشد که برگه های قانونی و نامه ها به این آدرس فرستاده شود.
۳. ثبت شعبه
اشخاص ایرانی می‌توانند مبادرت به ثبت شعبه اعم از مستقل و وابسته کنند. اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند اقدام به ثبت شعبه نمایند که تاجر یا بازرگان کامل باشند مانند شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی یا تجار یا بازرگان و تولیدکنندگان بزرگ .
یک سوپری کوچک نمی‌تواند شعبه در آلمان تاسیس نماید ولی تولید کننده مواد غذایی یا تاجر بزرگ فعال در صادرات و واردات حق ثبت شعبه را دارد. همه ی شرکت های تجاری با شخصیت حقوقی مستقل از نظر قانون آلمان تاجر کامل بوده و مجاز به ثبت شعبه هستند. افراد دیگر که تاجر کامل نمی باشند می‌توانند فقط شعبه غیر مستقل ثبت کنند.

شعبه می‌تواند به اشکال؛ شعبه مستقل، شعبه وابسته، تاسیس شود.
– شعبه مستقل
ثبت شعبه مستقل یک شرکت ایرانی در آلمان دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست و از شرکت مادر ایرانی در ایران از لحاظ سازمانی وحقوقی جدا نمی باشد. شعبه از لحاظ سازمانی و حقوقی تابع و جزئی از شرکت مادر ایرانی بوده و تابع قوانین ایران می باشد.

شعبه مستقل باید دارای حداقل سه مشخصه کلی زیر باشد:
– چنان باید سازماندهی یابد که توانایی کلیه کارهای تجاری با استقلال را در آلمان داشته باشد،
– این سازماندهی باید به شیوه صورت گیرد که با از رفتن شرکت مادر بتواند به کارهای تجاری خود ادامه دهد،
– شعبه باید مدیریت جداگانه با اختیارات عقد قراردادها و سرمایه مستقل ازمادر داشته تا بتواند این اختیارات عملی شود و ترازنامه جداگانه‌ ای در شرکت مادر نیز داشته باشد.
همچنین دانستن نکات زیر نیز لازم است:
– نام شعبه و نام شرکت مادر معمولا یکسان است.
– شعبه از لحاظ مکانی از شرکت مادر ایرانی مجزا می باشد.
– قراردها و اعمال تجاری انجام یافته توسط مدیر شعبه در ظاهر به نام شعبه و در باطن متعهد و منتفع شرکت مادر می باشد، حتی اگر شعبه دارای سرمایه مستقلی باشد.
– ترازنامه، حساب سود و زیان تابع قوانین آلمان می باشد.
تاسیس یک شعبه مستقل نیاز به ارائه مدارک زیر است:
الف) مدارک مربوط به شخص متقاضی ثبت شعبه
ب) مدارک مربوط به شرکت مادر در ایران
ج) مدارک مربوط به شعبه آلمان است. شبیه مجوز فعالیت صنفی Gewerbeanmeldung
در ضمن هزینه‌های تاسیس و ثبت شرکت باید پرداخت گردد.
شعبه موظف به پرداخت مالیات بوده و پرداخت انواع مالیات‌ هایی که برای این نوع شرکت ها و شعبه قانونا مقرر است، الزامی می باشد.

هزینه‌های ثبت شعبه مستقل:
هرینه کامل برای ثبت شعبه مستقل بین ۸۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ یورو است و این هزینه شامل هرینه های ثبت شعبه، آگهی ها، مشاوره حقوقی و گرفتن مجوز صنفی و ترجمه های مدارک به زبان آلمانی می باشد.
این مبلغ شامل گرفتن مجوز های خاص، افتتاح حساب بانکی در بانک های آلمان نیست.
شعبه مستقل باید یک مشاور مالیاتی برای تنظیم دفاتر، سود و زیان و محاسبه ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف و ترازنامه و مالیات سالیانه نیز داشته باشد. برای محاسبه مالیات و در آمدها و هزینه های ماهیانه باید شعبه ماهیانه مبلغی مقطوع پرداخت کند و برای تنظیم ترازنامه سالیانه نیز مبلغی که با توجه به در آمد شعبه مستقل محاسبه خواهد شد پرداخت کند.

شعبه مستقل باید یک محل اقامتی یا نشانی نیز داشته باشد که برگه های قانونی و نامه ها به این آدرس فرستاده شود.
سربرگ شعبه مستقل باید دارای اطلاعات زیر باشد:
– نام دفتر ثبت تجاری که شعبه در آن ثبت شده است.
– شماره ثبت در دفتر ثبت تجاری.
– نام کامل و نوع شرکت مادر ایرانی
– شماره و نام اداره ثبت شرکت ها که در آن شرکت ثبت شده است.
– اطلاعات دیگری بر طبق قانون آلمان مانند: نام شعبه، محل با نشانی کامل همراه با شهر، کشور، نام نمایندگان قانونی با حد اقل یک نام و نام فامیلی

– شعبه وابسته (مانند دفتر کارخانه، انبار پخش کالا و یا کارگاه)
یک شرکت خارجی یا یک شرکت با سرمایه ایرانی ثبت در آلمان می‌تواند شعبه‌های غیر مستقل در شهرهای مختلف در آلمان نیز داشته باشد. این شعبه‌های غیرمستقل معروف به Betriebsstätte می باشد و دارای مختصات زیر است:
– این شعبه‌ها از هر لحاظ وابسته به شرکت مادر هستند.
– صورتحساب‌ها یا رسیدهایی که صادر می‌کنند، باید به نام شرکت مادر باشد.
– این شعبه‌ها فقط از لحاظ مکانی با شرکت مادر تفاوت داشته ولی از لحاظ فعالیت تجاری با شرکت مادر یک واحد تجاری را تشکیل می‌دهد.
– نام شعبه و نام شرکت مادر باید یکسان باشد.
– هر شعبه باید جداگانه به اداره اصناف Gewerbeamtمحل فعالیت معرفی شده و اجازه فعالیت صنفی Gewerbeanmeldungدریافت دارد.
ثبت یک شعبه مستقل نیاز به ارائه مدارک زیر است:
الف) مدارک مربوط به شخص متقاضی ثبت شعبه
ب) مدارک مربوط به شرکت مادر در ایران
ج) مدارک مربوط به شعبه در آلمان
( موسسه حقوقی توسعه گران مهر ؛ مهاجرت به آلمان ، تحصیل در آلمان ، ثبت شرکت در آلمان ، سرمایه گذاری در آلمان )
۴. دفتر نمایندگی
ثبت دفتر نمایندگی در آلمان ممکن است به شکل دفتر زیر صورت گیرد. این دفتر ممکن است:
– از طرف خود شرکت مادر اداره شود و از این لحاظ از هر جهت وابسته به شرکت مادر است یا ممکن است که این دفتر نمایندگی از طرف یک نماینده تجاری همراه با داشتن وکالت اداره شود.
در هر صورت دفتر نمایندگی حق فعالیت مستقل مانند عقد قرارداد به نام خود نداشته و فقط می‌تواند فعالیت تجاری محدودی داشته باشد، شبیه بازاریابی، خدمات پس از فروش و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *