امروز ۰۲ /فروردین /۱۳۹۸ - ساعت

لیست مشاغل نیروی متخصص استرالیا سال ۲۰۱۹

Rate this post

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹

لیست زیر آخرین مشاغل مورد نیاز کشور استرالیا که در ماه جولای ۲۰۱۸ مورد بازبینی قرار گرفته است.

در قسمت زیر واژه های مربوط به لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹ تعریف شده است.

سازمان ارزیابی کننده: سازمان تخصصی که نقش ارزیابی مهارت متقاضیان مهاجرت به استرالیا را دارد. وظیفه این سازمان،  مدارک تحصیلی و کاری متقاضی بررسی می کند و شایستگی حرفه ای او جهت مهاجرت به استرالیا اعلام نظرمی کند.

کد ANZSCO : کد یکتای شغل که مختص برنامه های مهاجرتی کشورهای استرالیا و نیوزلند است.

وضعیت شغل در لیست: وضعیت شغل در لیست مشاغل از این جهت که جزو کدام یک از لیستهای MLTSSL (بلندمدت) ، STSOL (کوتاه مدت) و یا Regional (مخصوص مناطق دوردست) است:

  • رشته های MLTSSL امکان اقدام برای همه ویزاهای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۸۹ را دارند.
  • رشته های STSOL صرفا امکان اقدام برای ویزاهای ۱۹۰ و ۴۸۹ را دارند.
  • رشته های Regional فقط امکان اقدام برای ویزای ۴۸۹ را دارند.

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹

لیست مشاغل در حوزه مهندسی و فنی و حرفه ای

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹

لیست مشاغل حوزه مدیریت ،امور مالی، بازاریابی و حسابداری

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹

لیست مشاغل حوزه ادبیات و هنر

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹

لیست مشاغل حوزه آموزش

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹

لیست مشاغل حوزه بهداشت و سلامت

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹

لیست مشاغل حوزه حقوق و مشاوره

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹

لیست مشاغل حوزه علوم

لیست مشاغل متفرقه

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹
لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹
لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹
لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹
لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹
لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹
لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹
لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹
لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *