امروز ۲۶ /تیر /۱۳۹۷ - ساعت
Rate this post

سیستم کار و تامین اجتماعی در آلمان

آیا می توانم به عنوان یک دانش آموز خارجی در آلمان کار کنم؟

بسیاری از دانش آموزان مایل به کار در طول اقامت خود در آلمان هستند. بعضی ها مایلند که تجربه شغلی داشته باشند و بعضی فقط به پول نیاز دارند.

مهم است که مطالعه مورد توجه قرار نگیرد. برای ارزیابی بیمه اجتماعی مهم است که دانش آموز “به درستی ثبت نام” و ثبت نام شده است. این مطالعه باید در خط مقدم باشد و دانش آموز باید به طور عمده به مطالعه اختصاص داده شود.

در طول ترم، هفته کاری نباید بیش از ۲۰ ساعت باشد. استثنا در این مورد ممکن است، اگر شما به طور عمده در تعطیلات آخر هفته یا ساعتهای شب و شب کار می کنید. در دوره ترم متفاوت است، در طی آن مدت محدودیت زمانی وجود ندارد.

تبلیغات

 

طبق قانون مهاجرت، دانشجویان خارجی مجاز به کار هستند. این دوره به ۱۲۰ روز یا ۲۴۰ روز نیمه محدود است. این شامل دوره آماده سازی در طول اولین سال اقامت است. لطفا ضمیمه ۳ پاراگراف ۱۶ قانون اقامت را ببینید.

چه زمانی مشارکت های اجتماعی تأمین می شود؟

اگر در طول مدت، اگر کار بیش از ۲۰ ساعت در هفته نباشد، پس هیچ گونه پرداخت اجتماعی برای بیمه درمانی دولتی، بیمه مراقبت پرستاری و بیمه بیکاری دولتی وجود ندارد.

با این حال، همانطور که درآمد بیش از ۴۵۰، -EUR در هر ماه، کمکهای اجباری باید به طرح بازنشستگی دولت اعمال شود. سهم نیمی از کارفرمایان پرداخت می شود و نصف آن توسط کارمند پرداخت می شود.

همان قوانین حتی اگر دانشجو در تعطیلات کار کند، اما قانون ۲۰ ساعت در این مورد اعمال نمی شود.

در طول ترم، اگر یک دانش آموز بیش از ۲۰ ساعت در هفته کار می کند، در آنصورت مشاغل اجتماعی اجباری می شوند، مگر اینکه کار از آغاز تا حداکثر ۲ ماه باشد یا محدود باشد به گونه ای که دانش آموزان فقط در آخر هفته یا در ساعت شبانه و شبانه
در طول یک سال (که ۳۶۵ روز در یک ردیف) با مشاغل مختلف کار می کند، اگر بیش از ۲۰ ساعت در هفته یا بیش از ۲۶ هفته طول بکشد، دانش آموز از لحاظ فنی یک کارمند است. موقعیت ویژه دانش آموز محروم می شود و امنیت اجتماعی اجباری می شود.

کار مینی (مشاغل کوچک) به دانشجویان خارجی

شغل های کوتاه معمولا “۴۵۰-Euro-Jobs” نامیده می شود.
با مینی مشاغل پرداخت بسیار مهم است. درآمد باید کمتر از ۴۵۰، – EUR در هر ماه باشد.

بسیار مهم است که در ارزیابی امنیت اجتماعی، تمام مشاغل کم درآمد مجاور جمع شوند. اگر ۴۵۰، – حد مجاز EUR است، بیش از حد است، و سپس دیگر کوتاه کار. اگر این مطالعه هدف اصلی (مشاغل اصلی) باقی بماند، پس فقط باید کمک های مالی به طرح بازنشستگی دولت پرداخت شود.

اگر دانش آموز با بیمه درمانی دولتی باشد، پس کارفرما باید مبلغ ثابت به بیمه درمانی دولت و بیمه بازنشستگی دولتی پرداخت کند. برای افرادی که به طور خصوصی بیمه شده اند و یا افرادی که از طریق MAWISTA در بیمه درمانی مسافرت بیمه می شوند، کارفرما مجبور به پرداخت حق بیمه درمانی نیست.

 

کارآموزی در حین تحصیل در آلمان

اگر در طول تحصیل، یک کارآموزی اجباری و اجباری در مقررات تحصیلی و تحصیلی باشد، پس حقوق همیشه از حقوق اجتماعی معاف است. به عنوان مدرک، کارفرما باید یک گواهی ثبت نام ارسال کند.

اگر این یک کارآموزی غیر اجباری است، اما با موفقیت مطالعه و دستمزد کمتر از ۴۵۰، – EUR در هر ماه و سپس کمک های بیمه اجتماعی پرداخت نمی شود. با این حال، باید اول درجه مورد نظر، مثلا؛ یک دکترا در این دسته قرار ندارد

یک کارآموزی قبل یا بعد از مطالعه بهعنوان یک دوره کارآموزی بدون مدرک محسوب می شود.

کار در طول ترم:

اگر کار محدود به تعطیلات تابستانی باشد، تعداد ساعات کاری در هفته مهم نیست و هیچ مشکلی برای بیمه خدمات درمانی دولتی، بیمه مراقبت پرستاری دولتی و بیمه بیکاری دولتی درنظر گرفته نشده است. این فقط برای استخدام کوتاه مدت کمتر از ۶۰ روز تقویم یا ۵۰ روز کاری در سال معتبر است. هنگامی که ۶۰ روز تقویم یا ۵۰ روز کاری دیر در حال عبور است یا درآمد ۴۵۰، – EUR در هر ماه بیش از حد است، سپس مشارکت در طرح حقوق بازنشستگی دولتی اجباری می شود.

کجا می توانم شماره امنیت اجتماعی / کارت امنیت اجتماعی را دریافت کنم؟

 

افرادی که برای اولین بار در آلمان کار می کنند، نیاز به یک کارت امنیتی دارند. این امر به اکثریت دانشجویان خارجی اعمال می شود. کارت تامین اجتماعی باید توسط اولین کارفرما درخواست شود. درخواست مینی کار باید در دفتر مرکزی مینی استخدام و برای استخدام با تامین اجتماعی ارائه شود؛ یک شرکت بیمه بهداشت عمومی باید با آن تماس بگیرد. پس از آن، کارفرما شماره امنیت اجتماعی را دریافت می کند و کارمند (دانشجو) کارت پست الکترونیکی خود را دریافت می کند.

کارت مراقبت های اجتماعی برای یک عمر معتبر است و باید حفظ شود.

منبع مطلب

تحصیل در آلمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *