امروز ۲۵ /آذر /۱۳۹۷ - ساعت

کار در ترکیه

۳ (۶۰%) ۳ votes

کار در ترکیه

 

کار در ترکیه و شرایط ۲۰۱۸ کار در ترکیه  چگونه است ؟ در نوشتار سعی بر این شده تا شما را با  مواردی مثل چگونگی پذیرش افراد خارجی برای کار در ترکیه و همچنین مدارک لازم برای کار در ترکیه  آشنا کنیم

 

اکثر خارجی ها باید برای مجوز کار در ترکیه از یک کارفرما موجود در ترکیه درخواست اجازه کار نمایند این به این معنی است که شما درخواست مواد ویزای کار خود را به سفارت یا کنسولگری ترکیه در کشور خودتان ارسال می کنید، در حالی که کارفرمای شما مدارک مورد نیاز را به MLSS ارسال می کند.  با این وجود، ممکن است  افراد برای درخواست اجازه کار از داخل ترکیه درخواست دهند.  خارجی ها واجد شرایط انجام چنین کاری هستند اگر قبلا مجوز اقامت با حداقل شش ماه را داشته باشند.  خارجی هایی که به عنوان توریست به ترکیه وارد می شوند واجد شرایط اجازه کار نیستند .صرفنظر از اینکه آیا برای اجازه کار از داخل یا خارج از کشور درخواست می کنید، باید یک قرارداد کاری یا پیشنهاد شغلی داشته باشید.  هنگامی که شما و کارفرمای خود درخواست خود را ارائه  دهید، MLSS درخواست را طی ۹۰ روز انجام می دهد.

اگر درخواست شما تایید شده باشد، باید به سفارت ترکیه بپردازید تا ویزای کاری داشته باشید و اجازه اقامت در گذرنامه خود را صادر کنید.  اگر از داخل ترکیه درخواست می کنید، می توانید ویزا و مجوز خود را در دفاتر MLSS در آنکارا بیابید.

سرانجام، باید ظرف ۳۰ روز از زمان ورود خود به ترکیه درخواست مجوز اقامت کنید.  درخواست در شعبه خارجی ایالت پلیس محلی نزدیک به کارفرمای خود تحویل دهید .  شما مجاز به شروع کار نیستید تا زمانی که ویزای کاری، اجازه کار و اجازه اقامت خود را کسب کرده اید.

درخواست مجوز کار در داخل و خارج از کشور می تواند انجام شود:

 

خارجیانی که در خارج از ترکیه اقامت دارند باید به کنسولگری های ترکیه در کشور محل اقامت یا شهروندی برای درخواست ویزای کار ترکیه رجوع کنند.

 

خارجیان با مجوز اقامت معتبر (معتبر برای حداقل ۶ ماه، به جز اجازه اقامت برای اهداف آموزشی) می توانند مستقیما به وزارت کار و امنیت اجتماعی مرتجعه کنند.

 

 

 

 

خارجی هایی که از محل اقامت خود درخواست اجازه کار می کنند:

اجازه کار در ترکیه:

اگر تمام اسناد ارائه شده دقیق و کامل باشند، روند صدور حدود ۳۰ روز طول خواهد کشید.

 

 

پس از تایید، متقاضی از طریق تلفن یا پست الکترونیک مطلع می شود.

اتباع خارج از کشور باید یک وکیل ساکن در ترکیه  ادتباط  داشته باشند تا درخواست الکترونیکی خود را اداره کنند زیرا روند نیاز به یک شماره شناسایی ملی ترکیه دارد.

 

 

نکته مهم: از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۵، خارجیانی که اعتبار گذرنامه آنها ۶۰ روز طولانی تر از تاریخ انقضای مجوز کار نیست، اجازه ورود به ترکیه را نخواهند داد.

 

 

هنگامی که هزینه پردازش پروسه کار تسویه شود و  مجوز کار صادر شود ،  درخواست ویزای  کار با تایید  توسط وزارت کار و امور اجتماعی به فرد اعطا می شود

.  طبق قانون جدید اجازه کار به عنوان اجازه اقامت در نظر گرفته می شود و صاحبان اجازه کار در ترکیه  نیازی به ارائه سند  معتبر برای اجازه کار و اقامت را ندارند . طبق قانون هزینه ها، شماره ۴۹۲ ۰۲ / ۰۷/۱۹۶۴، هزینه مجوز اقامت معادل مدت زمان مجوز کار  از خارجی ها دریافت می شود که مجوز کار یا سند تأییدیه شروط مجوز کار دارند. ”

 

 

روند  درخواست خارجی ها برای دریافت اجازه کار در ترکیه:

خارجیان با اجازه اقامت معتبر که برای حداقل ۶ ماه معتبر است، به جز اجازه اقامت برای اهداف آموزشی، می توانند مستقیما به وزارت کار و امنیت اجتماعی رجوع کنند.

 

مدارک مورد نیاز برای کار در ترکیه:

مدارک ارائه شده توسط کارفرما برای درخواست اول:

 

 • فرم درخواست اجازه کار در ترکیه به وزارت کار و امور اجتماعی ((اسکن شده و ارسال شده به صورت آنلاین در طول درخواست الکترونیکی؛  ارسال مستقیم نسخه چاپ شده به  وزارتخانه
 • صورتحساب و صورت سود و زیان برای سال گذشته توسط مقامات مالیاتی تأیید شده (اسکن شده و ارسال شده در طول درخواست الکترونیکی)
 • Gazette Trade Registry of Turkey نشان دهنده جدیدترین ساختار سرمایه و سهام شرکت (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
 • در صورت درخواست آنلاین، یک وکالت محضری برای شخص مجاز به کار در ترکیه و قرارداد کاری کارمند با شرکت متقاضی (اسکن و ارسال شده به صورت  الکترونیکی)

 

اسناد دیگر برای بخش های خاص ارسال می شود:

 

 • در بخش آموزش و پرورش، گواهی موسسه آموزش و پرورش خصوصی که از وزارت آموزش و پرورش ملی یا تاسیس مجوز کسب و کار گرفته شده از شهرداری مربوطه (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
 • برای شرکت های در بخش مراقبت های بهداشتی، سازمان های خیریه و انجمن های مشابه، گواهی مربوط به انطباق، مجوزها یا مجوزهای دریافت شده از سوی مقامات دولتی مربوطه (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
 • برای شرکت های گردشگری گواهی، نسخه های گواهی نامه های عامل و گواهی گردشگری از وزارت فرهنگ و گردشگری (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)

 

 

مدارک ارائه شده توسط افراد خارجی که برای اولین بار درخواست می شوند:

 

 • فرم درخواست برای خارجیان (یک نسخه از فرم درخواست آنلاین چاپ شده که توسط کارفرما و کارمند امضا شده است و یا یک کپی از فرم درخواست آنلاین چاپ شده با قرارداد کاری). همراه با ، یک مجوز اقامت معتبر (اسکن شده و ارسال شده به صورت  الکترونیکی)
 • به استثنای اجازه اقامت برای اهداف آموزشی و ویزای تحصیلی در ترکیه د، مجوز اقامت برای کار در ترکیه باید حداقل ۶ ماه معتبر باشد  اگر نه، متقاضی باید از کشور / محل اقامت خود از طریق کنسولگری / سفارت ترکیه درخواست کند
 • نسخه کتبی پاسپورت همراه با نسخه  ترجمه شده به ترکی (اسکن شده و ارسال شده به صورت  الکترونیکی)

 

علاوه بر اسناد فوق، خارجیانی که برای اجازه کار به عنوان متخصص در زمینه های خاص درخواست می کنند، باید اسناد زیر را ارائه دهند:

 • معدل خارج از کشور برای متقاضیانی که تحصیلات عالیه خود را خارج از ترکیه دریافت کرده اند، مطابق با مقررات معادل مدارک تحصیلی خارج از کشور، مطابق با مقررات ۳ و ۷ / p قانون ۲۵۴۷ (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
 • در صورت لزوم برای وزارت، یک نسخه ترجمه شده و تأیید صحت مدارک تحصیلی یا مدرک فارغ التحصیلی؛ برای خلبانان، مجوز خلبانی باید  از کشور مبدا گرفته شود (اسکن شده و ارسال شده به صورت  الکترونیکی)
 • برای شرکت های گردشگری خبره، نسخه های قرارداد کاری در زبان ترکی و زبان متقاضی همراه با توصیه نامه به ترکی (به صورت آنلاین اسکن شده و ارسال شده به صورت  الکترونیکی)
 • برای خارجیانی که در خدمات آموزشی تحت مجوز وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شوند، یک گواهینامه مهارت که از همان وزارتخانه مورد نیاز می باشد.  (اسکن شده و ارسال شده به صورت  الکترونیکی)

 

اسناد و مدارک ارائه شده توسط کارفرما برای صدور مجوز کار در ترکیه :

 

 • فرم درخواست اجازه کار  به وزارت کار و امور اجتماعی ((اسکن شده و ارسال شده به صورت آنلاین)
 • اسنادی که نشان دهنده این است که کارفرما  هیچ بدهی مالیاتی پرداخت نشده، ندارد  (به صورت آنلاین از ا داره  مالیاتی )
 • اسنادی که نشان دهنده این است که کارفرما  دارای تعهدات امنیتی اجتماعی است  (استعلام به صئرت  آنلاین از موسسه تامین اجتماعی)
 • یک کپی گواهی شده از Gazette Trade Registry Deutsch، نشان دهنده جدیدترین ساختار سرمایه و سهام شرکت در صورت تغییر در سهام یا ساختار سرمایه شرکت کارفرما (اسکن شده و ارسال شده به صورت آنلاین)
 • در صورت درخواست آنلاین، یک وکالت محضری برای شخص مجاز به کار در ترکیه و قرارداد کاری کارمند با شرکت متقاضی (اسکن و ارسال شده به صورت  الکترونیکی)

 

 

مدارک ارائه شده توسط افراد خارجی برای تمدید اجازه کار در ترکیه :

 

 • فرم درخواست برای خارجی ها (یک نسخه از فرم درخواست آنلاین چاپ شده توسط کارفرما و کارمند و یا یک کپی از فرم درخواست آنلاین چاپ شده با قرارداد کاری)
 • مجوز اقامت (اسکن شده و بصورت آنلاین )
 • نامه اجازه کار در ترکیه و نامه اشتغال به کار موجود در ترکیه  (اسکن شده و ارسال شده به صورت  الکترونیکی)
 • نسخه کتبی پاسپورت و نسخه ترجمه شده به ترکی (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
 • گواهی مجدد مهارت که از وزارت آموزش و پرورش باید توسط متقاضی ارائه شود ، اگر کارمند خارجی مشاغل را بین موسسات آموزشی تحت مجوز وزارتخانه قرار دهد.
 • برای خارجی ها که به عنوان مهندسان / معماران / برنامه ریزان شهری مشغول به کار هستند، گواهینامه عضویت در اتحادیه اتاق های مهندسین و معماران ترکیه با توجه به ماده ۳۶ قانون شماره ۶۲۳۵ باید ارائه شود

 

 

معافیت از  کار برای خارجی ها:

 

۱) در محل کار که برای درخواست اجازه کار درخواست می شود، حداقل پنج نفر که شهروندان جمهوری ترکیه هستند، باید استخدام شوند.  در صورت درخواست اجازه کار برای بیش از یک خارجی در همان محل کار، برای هر خارجی که پس از نخستین خارجی که مجوز کار را صادر می کند، شرایط مربوط به استخدام پنج نفر از شهروندان ترکیه به صورت جداگانه مورد نیاز خواهد بود.

۲) سرمایه در محل کار باید حداقل ۱۰۰۰۰۰ TRY باشد یا کمترین مقدار برای مبلغ ناخالص آن باید برابر با ۸۰۰۰۰۰ TRY باشد یا مقدار صادرات آن در سال گذشته حداقل ۲۵۰،۰۰۰ TRY باشد.

TRY: لیره جدید ترک

۳)مجوز درخواست کار خارجی که یک همکاران شرکت است باید حداقل ۲۰ درصد سهام شرکت داشته باشد و این درصد باید حداقل ۴۰،۰۰۰ دلار به عنوان تعهد باشد.

۴)میزان حقوق و دستمزد اعلام شده توسط کارفرما برای پرداخت به خارج از کشور باید در سطحی باشد  که مطابق با موقعیت و صلاحیت خارجی است.  بر این اساس، با توجه به مبلغ حداقل دستمزد موثر از تاریخ درخواست، دستمزد پرداخت شده به یک خارجی باید حداقل به موارد زیر باشد:

۵) •برابر حداقل دستمزد، برای مدیران اجرایی و خلبانان و نیز مهندسین و معماران درخواست مجوز اولیه

برابر حداقل دستمزد، برای مدیر واحد و نیز مهندسین و معماران

برابر حداقل دستمزد برای افرادی که برای کارهایی که نیازمند مهارت و  همچنین برای معلمان

برابر حداقل دستمزد برای افرادی که برای خدمات خانه و سایر مشاغل کار می کنند.

۶) تقاضای افرادی که به عنوان ماساژور، ماساژ دهنده و درمانگرهای روانپزشکی مشغول به کار و حرفه ای و حرفه ای هستند، توسط موسسات گردشگری حداقل چهار ستاره مجوز وزارت فرهنگ و گردشگری را تأیید می کنند، با در نظر گرفتن روزهای تعطیل و اضاه کاری  بررسی خواهد شد، در حالی که درخواست های موسسات و محل های کاری که این معیارها را برآورده نمی کنند، مناسب نیستند.

۷)برای خارجیانی که از شرکت های فعال در بخش سرگرمی و همچنین شرکت های سازمان های گردشگری برای حرفه هایی که نیاز به تخصص و مهارت دارند استفاده می شود، درخواست سهمیه جداگانه وجود نخواهد داشت، در صورتی که حداقل ۱۰ نفر از شهروندان جمهوری ترکیه در این شرکت ها مشغول به کار   باشند، فرد خارجی حق فعالیت در این موقعیت های شغلی را دارد.

با توجه به شرایطی که در بالا برای کار در ترکیه اعلام شد شما می توانید با رعایت موارد بالا و درخواست ویزای کار در ترکیه مهاجرت به صورت کاری را به این کشور داشته باشید و باید دقت فرمایید که برای داشتن کار در ترکیه حتما شما نیازمند دعوتنامه کاری از یک کار فرما در ترکیه هستید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *