امروز ۲۷ /تیر /۱۳۹۷ - ساعت
تیر ۲۰, ۱۳۹۷

تحصیل در دبیرستان های انگلستان

تحصیل در دبیرستان های انگلستان تحصیل در بریتانیا مدارس بریتانیا بسیاری از دانش آموزان در سال ۲۰۱۸ مشغول تحصیل در دبیرستان ها انگلستان میباشند تا مقاطع […]
تیر ۲۰, ۱۳۹۷

دانشگاه های رایگان کانادا ۲۰۱۸

دانشگاه های رایگان کانادا ۲۰۱۸   شرایط تحصیل در دانشگاه های رایگان کانادا در سال ۲۰۱۸ و اخذ پذیرش از دانشگاه های رایگان کانادا ۲۰۱۸ به […]
تیر ۲۰, ۱۳۹۷

تحصیل در اتریش بدون محدودیت سنی

تحصیل در اتریش بدون محدودیت سنی   تحصیل در اتریش بدون محدودیت سنی در سال ۲۰۱۸ به چه صورت است؟ اتریش برای تحصیل چگونه کشوری است؟ […]
تیر ۲۰, ۱۳۹۷

شرایط بورسیه تحصیلی در آلمان

شرایط بورسیه تحصیلی در آلمان   شرایط بورسیه تحصیلی در آلمان ۲۰۱۸ را می دانید ؟  آیا بورسیه تحصیلی درآلمان ۲۰۱۸ به همه دانشجویان تعلق می […]