امروز ۲۷ /تیر /۱۳۹۷ - ساعت
تیر ۱۹, ۱۳۹۷

اخذ ویزای کار مجارستان

اخذ ویزای کار مجارستان   اخذ ویزای کار مجارستان و قوانین ۲۰۱۸ آن  به مانند دیگر کشورها دارای شرایط و قوانین خاصی است که در این […]
تیر ۱۸, ۱۳۹۷

خرید ملک در مجارستان

خرید ملک در مجارستان خرید ملک در مجارستان   خرید ملک در مجارستان در سال ۲۰۱۸ و قوانین جدید مهاجرت به مجارستان از این طریق را […]
تیر ۱۸, ۱۳۹۷

هزینه زندگی و تحصیل در گرجستان

هزینه زندگی و تحصیل در گرجستان هزینه زندگی و تحصیل در گرجستان   هزینه زندگی و تحصیل در گرجستان در سال ۲۰۱۸ را برای شما عزیزان […]
تیر ۱۸, ۱۳۹۷

خرید ملک در گرجستان

خرید ملک در گرجستان خرید ملک در گرجستان   خرید ملک در گرجستان در سال ۲۰۱۸ ، امکان اقامت در گرجستان را برای متقاضیان خواهد داشت […]