امروز ۲۵ /آذر /۱۳۹۷ - ساعت
تیر ۱۸, ۱۳۹۷

مهاجرت به مجارستان از طریق تحصیل

مهاجرت به مجارستان از طریق تحصیل   مهاجرت به مجارستان از طریق تحصیل در سال ۲۰۱۸ یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر بیشترین متقاضی […]
تیر ۱۸, ۱۳۹۷

هزینه زندگی دانشجویی در مجارستان

هزینه زندگی دانشجویی در مجارستان هزینه زندگی دانشجویی در مجارستان     هزینه زندگی دانشجویی در مجارستان در سال ۲۰۱۸ چگونه است؟ اگر قصد دارید در […]
تیر ۱۸, ۱۳۹۷

سرمایه گذاری در مجارستان

سرمایه گذاری در مجارستان   سرمایه گذاری در مجارستان در سال ۲۰۱۸ مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار گرفته است ، سرمایه گذاری در مجارستان […]
تیر ۱۸, ۱۳۹۷

شرایط اعزام دانشجو به مجارستان

شرایط اعزام دانشجو به مجارستان   آیا شرایط اعزام دانشجو به مجارستان ۲۰۱۸ را میدانید؟ مهاجرت به مجارستان و ادامه ی تحصیل در مجارستان مطلوب بسیاری […]