امروز ۲۲ /آذر /۱۳۹۷ - ساعت
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

تحصیل پزشکی در مجارستان

تحصیل پزشکی در مجارستان تحصیل پزشکی در مجارستان ۲۰۱۸ به زبان انگلیسی امکان پذیر است و دانشجویان بسیاری جویای تحصیل پزشکی در مجارستان با هزینه پایین […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

تحصیل دکترا در مجارستان

تحصیل دکترا در مجارستان   تحصیل دکترا در مجارستان ۲۰۱۸ و شرایط آن برای دانشجویان خارجی را مورد بحث قرار خواهیم داد ، آیا با مهاجرت […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

زندگی در مجارستان

زندگی در مجارستان   آیا از شرایط ۲۰۱۸ زندگی در مجارستان اطلاعاتی دارید؟آیا زندگی در مجارستان  با دیگر کشورهای اروپایی برابری دارد؟زندگی در  مجارستان چه مزایایی […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

سرمایه گذاری در هلند

 سرمایه گذاری در هلند   سرمایه گذاری در هلند در سال ۲۰۱۸ مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار گرفته است ، ما سعی داریم دراین […]