امروز ۲۵ /تیر /۱۳۹۷ - ساعت
تیر ۲۳, ۱۳۹۷

اخذ بورسیه تحصیلی در اروپا

اخذ بورسیه تحصیلی در اروپا اخذ بورسیه تحصیلی در اروپا و سایر نقاط جهان همواره مورد توجه دانشجویان در سراسر دنیا بوده است . کسب بورسیه از […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

تحصیل دکترا در سنگاپور

تحصیل دکترا در سنگاپور   تحصیل دکترا در سنگاپور در سال ۲۰۱۸ و مهاجرت به سنگاپور از طریق تحصیل در سنگاپور چه شرایطی دارد ؟ آیا […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

تحصیل پزشکی در مجارستان

تحصیل پزشکی در مجارستان تحصیل پزشکی در مجارستان ۲۰۱۸ به زبان انگلیسی امکان پذیر است و دانشجویان بسیاری جویای تحصیل پزشکی در مجارستان با هزینه پایین […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

تحصیل دکترا در مجارستان

تحصیل دکترا در مجارستان   تحصیل دکترا در مجارستان ۲۰۱۸ و شرایط آن برای دانشجویان خارجی را مورد بحث قرار خواهیم داد ، آیا با مهاجرت […]