امروز ۰۲ /اسفند /۱۳۹۷ - ساعت
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

تحصیل دکترا در مجارستان

تحصیل دکترا در مجارستان   تحصیل دکترا در مجارستان ۲۰۱۸ و شرایط آن برای دانشجویان خارجی را مورد بحث قرار خواهیم داد ، آیا با مهاجرت […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

زندگی در مجارستان

زندگی در مجارستان   آیا از شرایط ۲۰۱۸ زندگی در مجارستان اطلاعاتی دارید؟آیا زندگی در مجارستان  با دیگر کشورهای اروپایی برابری دارد؟زندگی در  مجارستان چه مزایایی […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

تحصیل مهندسی در مجارستان

تحصیل مهندسی در مجارستان   تحصیل مهندسی در مجارستان ۲۰۱۸ برای دانشجویان ایرانی امکانپذیر است و از شرایط بسیار خوبی نیز برخوردار میباشد ،کشور مجارستان از […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

تحصیل دندانپزشکی در لهستان

تحصیل دندانپزشکی در لهستان   تحصیل دندانپزشکی در لهستان در سال ۲۰۱۸ برای ایرانیان امکانپذیر است یا نه؟ بسیاری از دانشجویان به دنبال تحصیل در کشوری […]