امروز ۲۵ /تیر /۱۳۹۷ - ساعت
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

زندگی در مجارستان

زندگی در مجارستان   آیا از شرایط ۲۰۱۸ زندگی در مجارستان اطلاعاتی دارید؟آیا زندگی در مجارستان  با دیگر کشورهای اروپایی برابری دارد؟زندگی در  مجارستان چه مزایایی […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

تحصیل مهندسی در مجارستان

تحصیل مهندسی در مجارستان   تحصیل مهندسی در مجارستان ۲۰۱۸ برای دانشجویان ایرانی امکانپذیر است و از شرایط بسیار خوبی نیز برخوردار میباشد ،کشور مجارستان از […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

تحصیل دندانپزشکی در لهستان

تحصیل دندانپزشکی در لهستان   تحصیل دندانپزشکی در لهستان در سال ۲۰۱۸ برای ایرانیان امکانپذیر است یا نه؟ بسیاری از دانشجویان به دنبال تحصیل در کشوری […]
تیر ۲۰, ۱۳۹۷

دوره عملی حقوق LPC در انگلستان

دوره عملی حقوق LPC در انگلستان   دوره عملی حقوق (LPC) چیست؟ چه کسانی برای شرکت در دوره عملی حقوق (LPC) واجد شرایط هستند؟ چه دروس […]