امروز ۰۱ /آبان /۱۳۹۷ - ساعت
تیر ۲۰, ۱۳۹۷

دانشگاه های رایگان کانادا ۲۰۱۸

دانشگاه های رایگان کانادا ۲۰۱۸   شرایط تحصیل در دانشگاه های رایگان کانادا در سال ۲۰۱۸ و اخذ پذیرش از دانشگاه های رایگان کانادا ۲۰۱۸ به […]
تیر ۲۰, ۱۳۹۷

تحصیل در اتریش بدون محدودیت سنی

تحصیل در اتریش بدون محدودیت سنی   تحصیل در اتریش بدون محدودیت سنی در سال ۲۰۱۸ به چه صورت است؟ اتریش برای تحصیل چگونه کشوری است؟ […]
تیر ۲۰, ۱۳۹۷

شرایط بورسیه تحصیلی در آلمان

شرایط بورسیه تحصیلی در آلمان   شرایط بورسیه تحصیلی در آلمان ۲۰۱۸ را می دانید ؟  آیا بورسیه تحصیلی درآلمان ۲۰۱۸ به همه دانشجویان تعلق می […]
تیر ۲۰, ۱۳۹۷

شرایط تحصیل پزشکان و دندان پزشکان در اتریش

شرایط تحصیل پزشکان و دندان پزشکان در اتریش   شرایط تحصیل پزشکان و دندان پزشکان در کشور اتریش ۲۰۱۸ چیست ، آیا در انتخاب مقصد برای […]