امروز ۰۶ /اردیبهشت /۱۳۹۸ - ساعت
تیر ۲۵, ۱۳۹۷

مهاجرت به روسیه از طریق خرید ملک

مهاجرت به روسیه از طریق خرید ملک  مهاجرت به روسیه از طریق خرید ملک- در سال ۲۰۱۸ مهاجرت به روسیه به طریق خریداری ملک افزایش چشمگیری داشته  و […]
تیر ۲۵, ۱۳۹۷

گرفتن ویزای کار مجارستان

گرفتن ویزای کار مجارستان گرفتن ویزای کار مجارستان در سال ۲۰۱۹  این روزها مورد توجه اغلب افرادی باشد که قصد کار در کشورهای اروپایی را دارند […]
تیر ۲۵, ۱۳۹۷

شرایط ویزای تحصیلی مجارستان

شرایط ویزای تحصیلی مجارستان شرایط ویزای تحصیلی مجارستان ۲۰۱۹ برای ایرانیان تسهیل گردیده و نسبت به دیگر کشورها شرایط نسبتا آسانی را دارد. با توجه به […]
تیر ۲۵, ۱۳۹۷

قوانین پناهندگی در مجارستان

قوانین پناهندگی در مجارستان قوانین پناهندگی در مجارستان در سال ۲۰۱۹   در این مقاله به بررسی قوانین پناهندگی مجارستان می پردازیم.اکنون اشخاص  زیادی از ملیت های […]