امروز ۳۰ /بهمن /۱۳۹۷ - ساعت
تیر ۱۹, ۱۳۹۷

اقامت مجارستان از طریق ازدواج

اقامت مجارستان از طریق ازدواج   برای اقامت مجارستان از طریق ازدواج ۲۰۱۸ قواعد و قوانینی وجود دارد که ما در این مقاله بخش اعظم این […]
تیر ۱۹, ۱۳۹۷

اقامت دائم مجارستان

اقامت دائم مجارستان   اخذ اقامت دائم مجارستان ۲۰۱۸ بدون واسطه و فوری را چطور انجام دهیم ، اگر قصد مهاجرت به مجارستان را دارید و […]
تیر ۱۹, ۱۳۹۷

اخذ ویزای کار مجارستان

اخذ ویزای کار مجارستان   اخذ ویزای کار مجارستان و قوانین ۲۰۱۸ آن  به مانند دیگر کشورها دارای شرایط و قوانین خاصی است که در این […]
تیر ۱۸, ۱۳۹۷

خرید ملک در گرجستان

خرید ملک در گرجستان خرید ملک در گرجستان   خرید ملک در گرجستان در سال ۲۰۱۸ ، امکان اقامت در گرجستان را برای متقاضیان خواهد داشت […]