امروز ۲۲ /آذر /۱۳۹۷ - ساعت
تیر ۱۹, ۱۳۹۷

اخذ ویزای کار مجارستان

اخذ ویزای کار مجارستان   اخذ ویزای کار مجارستان و قوانین ۲۰۱۸ آن  به مانند دیگر کشورها دارای شرایط و قوانین خاصی است که در این […]
تیر ۱۸, ۱۳۹۷

خرید ملک در گرجستان

خرید ملک در گرجستان خرید ملک در گرجستان   خرید ملک در گرجستان در سال ۲۰۱۸ ، امکان اقامت در گرجستان را برای متقاضیان خواهد داشت […]
تیر ۱۵, ۱۳۹۷

پناهندگی در ترکیه

پناهندگی در ترکیه پناهندگی در ترکیه   پناهندگی در ترکیه در سال ۲۰۱۸ یکی از موضوعاتی در چند سال اخیر ذهن متقاضیان مهاجرت را به خود […]
تیر ۱۵, ۱۳۹۷

تولد در ترکیه

تولد در ترکیه تولد در ترکیه   تولد در ترکیه در سال ۲۰۱۸ و قوانین جدید اخذ تابعیت ترکیه را با هم بررسی مینماییم ، این […]