امروز ۰۲ /اسفند /۱۳۹۷ - ساعت
آبان ۲۵, ۱۳۹۶

تحصیل در اسلوونی

شرایط تحصیل و اعزام دانشجو به اسلوونی تحصیل در اسلوونی یکی از راههای ورود به کشور اسلوونی و مهاجرت از طریق ویزای تحصیلی میباشد.با جمعیت نزدیک […]