انواع ویزای گرجستان

مدت ویزا

به یک خارجی که شرایط و ضوابط تعیین شده برای صدور ویزای گرجستان را رعایت کند ، می توان ویزای یک یا چند ورودی دریافت کرد .

ویزای کوتاه مدت یک ورود با توجه به مدت اقامت درخواست شده در فرم درخواست ویزا صادر می شود ، اما برای مدت اقامت بیش از 30 روز نیست.

ویزای کوتاه مدت ورود چند ساله برای مدت حداکثر پنج سال صادر می شود. در همین زمان ، ورود و کل مدت اقامت یک شهروند خارجی نباید در مدت 180 روز از 90 روز تقویم تجاوز کند.

ویزای کوتاه مدت ورود چندگانه به بیگانگان صادر می شود که حداقل در طول سال گذشته حداقل یک بار در گرجستان بوده اند و زمینه هایی برای درخواست ویزای چند وروده کوتاه مدت دارند.

ویزای طولانی مدت با حق ورود چندین بار به کشور ، برای مدت 90 روز تقویم ، برای مدت اعتبار 1 ساله و برای مدت اقامت در گرجستان صادر می شود. ویزای طولانی مدت برای یک دوره اعتبار 1 ساله فقط برای ویزای مهاجرت دسته d5 صادر می شود.

انواع مختلف ویزا

دستهA – ویزای دیپلماتیک؛
دسته B – ویزای ویژه؛
دسته C – ویزای معمولی؛
دسته D – ویزای مهاجرت؛
دسته T – ویزای ترانزیت

ویزای دیپلماتیکA

ویزای گروه A1 به مقامات ارشد قوه مقننه و اجرایی خارجی ، اعضای هیئت های عالی رتبه و عالی و همراهی اعضای خانواده برای ورود به جورجیا در سفرهای ایالتی ، رسمی ، تجاری ، دوستانه یا غیر رسمی صادر می شود،که یکی از انواع ویزای گرجستان است.

دیدن مطلب
مهاجرت تحصیلی به گرجستان

ویزای طبقه A2 به کارمندان ماموریت های دیپلماتیک و معادل معتبر در گرجستان صادر می شود.

مقامات کنسولی و اعضای خانواده آنها. به کارمندان دفاتر نمایندگی سازمانهای بین المللی واقع در جورجیا که از طرف جورجیا وضعیت دیپلماتیک دریافت کرده اند و اعضای خانواده آنها.

ویزای طبقه A3 به پیک های دیپلماتیک و افرادی که در یک مأموریت دیپلماتیک ویژه وارد گرجستان می شوند ، صادر می شود.

در صورت داشتن تابعیت یک کشور خارجی ، گروه A4 به کنسول های افتخاری جورجیا و اعضای خانواده آنها صادر می شود.

ویزای طبقه A5 برای افرادی که دارای گذرنامه تجاری / رسمی یا معمولی هستند و برای ورود به جورجیا در مأموریت های مختلف ، به منافع ملی جورجیا اعم از افرادی که دارای گذرنامه های دیپلماتیک هستند ، برای بازدید از کار به گرجستان آمده است.

ویزا ویژهB

ویزای گروه B1 به اعضای هیئت های خارجی ، افرادی که دارای گذرنامه خدماتی هستند که برای بازدید از کار به گرجستان می آیند ، اعضای خانواده همراه آنها و سایر افراد همراه وی صادر می شود.

ویزای طبقه B2 به کارمندان اداری ، فنی و خدماتی مأموریتهای دیپلماتیک خارجی ، کارمندان کنسولی و کارمندان خدمات دفاتر کنسولی ، اعضای خانواده و کارگران خانگی صادر می شود.

کارمندان سازمانهای بین المللی و بشردوستانه واقع در جورجیا و اعضای خانواده آنها و همچنین کارگران داخلی همراه با افراد دارای ویزا

این نوعی دیگر از انواع ویزای گرجستان است.

ویزای دسته B3 به افرادی که طبق معاهدات بین المللی دوجانبه و چند جانبه جورجیا ، اعضای نیروهای صلح و سایر نیروهای نظامی مستقر در جورجیا تحت معاهده بین المللی و اعضای خانواده آنها وارد جورجیا می شوند ، صادر می شود.

دیدن مطلب
مزایای تحصیل در گرجستان

ویزای دسته B4 به افرادی که به عنوان اعضای مأموریتهای مختلف وارد گرجستان می شوند ، صادر می شود که در جهت منافع ملی جورجیا است.

ویزای معمولیC

ویزای گروه C1 به افرادی که برای اهداف گردشگری به گرجستان می آیند صادر می شود.

ویزای گروه C2 به افرادی که برای بازدید از اقوام و دوستان و به فریلنسرها وارد جورجیا می شوند صادر می شود.

ویزای گروه C3 به افرادی که برای برگزاری جلسات تجاری و مذاکرات ، شرکت کنندگان در کارگاه های علمی ، کنفرانس ها و سایر برنامه های پژوهشی ، آموزشی ، فرهنگی یا ورزشی وارد کشور جورجیا می شوند صادر می شود.

افرادی که برای انجام فعالیت روزنامه نگاری به جورجیا می آیند؛ اعضای خدمه کشتی هایی که در بندرهای گرجستان مستقر هستند ، مگر اینکه بدون پیمان حرکت ویزا اعضای خدمه توسط یک معاهده بین المللی فراهم شود.

به رانندگان و رانندگان در حال انجام محموله های بین المللی / حمل و نقل غیرنظامی.

ویزای گروه C4 به افرادی که برای دریافت یا ارائه کمکهای بشردوستانه در مواقع تهدید کننده زندگی و شرایط خطرناک برای زندگی و سلامتی ، برای انجام فعالیت های خیریه به جورجیا اعطا می شوند ، صادر می شود.که این یکی دیگر از انواع ویزای گرجستان است.

سرپرست یا سرپرست یک شهروند گرجستان ، افراد تحت سرپرستی یا مراقبت از یک شهروند گرجستان. افرادی که برای معالجه به گرجستان می آیند.

افرادی که به دیدار قبرهای بستگان و دوستان می روند ، افرادی که با هدف زیارت وارد می شوند.

ویزا مهاجرتD

ویزای دسته D1 به افرادی که برای کار به گرجستان می آیند صادر می شود. نمایندگان و مشاوران شرکتهایی که برای انجام وظایف رسمی خود به جورجیا آمده اند.

دیدن مطلب
بهترین دانشگاه های گرجستان

اتباع خارجی که برای کارهای پیمانکاری به گرجستان می آیند ، و افرادی که برای انجام فعالیت های کارآفرینی طبق قانون جورجیا درباره فعالیت کارآفرینی به گرجستان می آیند.

ویزای دسته D2 برای افرادی که برای انجام فعالیتهای علمی ، ورزشی ، فرهنگی یا آموزشی به جورجیا آمده اند صادر می شود.

مترجمان آزاد؛ بیگانگان به عنوان کارورز یا داوطلب به گرجستان می آیند و کارگران مطبوعاتی که برای انجام فعالیت های حرفه ای خود به جورجیا آمده اند.

ویزای رده D3 به افرادی که برای تحصیل یا تحقیق در یک موسسه آموزشی مجاز یا افرادی که به عنوان بخشی از یک برنامه آموزشی بین المللی به گرجستان می آیند ، صادر می شود.

ویزای دسته D4 به افرادی که برای پیوستن به خانواده به گرجستان می آیند صادر می شود.که این خود یکی از انواع ویزای گرجستان است.

ویزای طبقه D5 به شخص صادر می شود – که طبق روال مقرر در قانون جورجیا ، حق مالکیت املاک و مستغلات در قلمرو جورجیا (غیر از زمین کشاورزی) با ارزش بازار آن بیش از 100000 دلار معادل در لیر ، و اعضای خانواده آنها.

مهاجرت تحصیلی به گرجستان

 شرایط تحصیل در ترکیه

پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.