برنامه درسی و استراتژی نظام آموزشی کانادا

بر اساس تعدادی از آخرین گزارشات کشور  کانادا تصمیم دارد تا تعداد دانشجویان خارجی را با هدف جذب 450،000 دانش آموز و دانشجوی بین المللی تا پایان سال 2022 جذب نماید.

در همین راستا مؤسسات آموزشی کانادا تصمیم به تقویت موضع خود برای رقابت می باشند، کانادا در بین کشورهای مدرن و توسعه یافته محبوبترین کشور برای دانشجویان جهت تحصیل در خارج از کشور می باشد.

پلان جدید بین المللی آموزشی کانادا،پی گیری و تمرکز بر برنامه های این پروژه می باشد:

  • کشوری با میزبانی مناسب از خارجی ها،با امنیت بالا و پذیرای فرهنگ های مختلف با هزینه مناسب آموزش عالی
  • مرکز بین المملی نوآوری، پژوهش و توسعه
  • شریک پژوهشی انتخابی
  • ابزار و امکانات پژوهشی پیشرفته در کشور
  • پیشروی در جهان در امر توسعه مهارت های افراد و دیگر مهارت های پیشرفته جهت اشتغال

با این استراتزی که آینده شغلی مناسب برای تمام دانشجویان فراهم آید و سیاستهای مهاجرت و ویزا نیز بر این اصول بنا شده است و در این امر به شدت از دانشجویان همایت می گردد.

منابع:
تحصیل در کانادا

دیدن مطلب
کمک هزینه تحصیلی و مالی کانادا