شرایط مهاجرت به کبک کانادا

برنامه کارگر ماهر در کبک برای مهاجرت به کبک

مهاجرت به کبک کانادا

مهاجرت به کبک کانادا

برنامه کارگر ماهر کبک (QSWP) که توسط دولت کبک و دولت فدرال کانادا تهیه و تنظیم شده است ، اتباع بیگانه خارجی تحصیلات عالی و آموزش دیده را قادر می سازد که بعنوان کارگران ماهر به کبک مهاجرت نمایند. به مهاجران آینده نگر که به برنامه ماهر کارگر کبک مراجعه می کنند ، مطابق جدول انتخاب فاکتورها ارزیابی می گردند و به متقاضیانی که امتیاز کافی کسب می کنند ، گواهی انتخاب کبک (CSQ) داده می شود که پس از آن می توانند از آنها برای اقامت دائم کانادا استفاده نمایند.

تعیین صلاحیت کارگر ماهر برای مهاجرت به کبک

صلاحیت کارگر ماهر برای مهاجرت به کبک بوسیله 9 عامل انتخاب تعیین می شود. امتیازهای برنامه کارگر ماهر کبک بر اساس معیارهای گزینشی مهاجرت کبک تعیین می گردد تا مشخص گردد و مهاجران واجد شرایط به احتمال زیاد در کبک از نظر اقتصادی دارای شرایط مساعدی خواهند گشت.

برای واجد شرایط بودن برای مهاجرت به کانادا به عنوان کارگر ماهر منتخب در کبک ، متقاضی باید حداقل 50 امتیاز کسب کند . مهاجران بالقوه که با همسر یا شریک زندگی متقاضی هستند ، باید حداقل 59 امتیاز کسب کنند تا واجد شرایط برنامه QSW شوند.

در این متن ما شرایط لازم در مورد مهاجرت کارگران ماهر کبک را به تفصیل شرح می دهیم.

اگر سوالی درباره واجد شرایط بودن شما برای برنامه کارگر ماهر کبک دارید مطرح کنید؟

برای مشاوره رایگان امروز با ما تماس بگیرید.

آموزش (حداکثر 26 امتیاز)

اکنون 26 امتیاز در بخش آموزش برنامه مهاجرت کارگر ماهر در کبک اعطا می گردد. این نکات در دو بخش زیر ارائه می شود: آموزش (تا 14 امتیاز) و زمینه های آموزش (حداکثر 12 امتیاز).

ضریب فرعی آموزش و پرورش دارای حداقل امتیاز برش 2 امتیاز است ، به این معنی که متقاضیان باید حداقل یک دیپلم عمومی متوسطه را داشته باشند تا واجد شرایط تبدیل شدن به یک کارگر ماهر منتخب کبک باشند.

سطح تحصیلات نیز باید در 5 سال قبل از درخواست برنامه ماهر برای کارگران ماهر کبک به دست آمده باشد. در غیر این صورت ، مهاجر آینده نگر باید حداقل در مدت 5 سال قبل از ارسال درخواست خود در یک زمینه مستقر با مدرک یا مدرک تحصیلی خود ، حداقل 12 ماه کار کرده باشد.

آموزش (حداکثر 14 امتیاز):

 • دیپلم عمومی دبیرستان – 2 امتیاز
 • دیپلم دبیرستان حرفه ای – 6 امتیاز
 • دیپلم مدرسه متوسطه دوم (تمام وقت به مدت 2 سال) – 4 امتیاز
 • دیپلم مدرسه فنی متوسطه (تمام وقت به مدت 1 سال) – 6 امتیاز
 • دیپلم مدرسه فنی متوسطه (تمام وقت به مدت 2 سال) – 6 امتیاز
 • دیپلم مدرسه فنی دوره متوسطه در بخش آموزش A یا B منطقه (تمام وقت به مدت 1 یا 2 سال) – 10 امتیاز
 • دیپلم مدرسه فنی متوسطه (تمام وقت به مدت 3 سال) – 8 امتیاز
 • دیپلم مدرسه فنی متوسطه در بخش A یا B منطقه آموزشی (تمام وقت به مدت 3 سال) – 10 امتیاز
 • مدرک کارشناسی (تمام وقت 1+ سال) – 4 امتیاز
 • مدرک کارشناسی (تمام وقت به مدت 2+ سال) – 6 امتیاز
 • مدرک کارشناسی (تمام وقت برای 3+ سال) – 10 امتیاز
 • مدرک کارشناسی ارشد – 12 امتیاز
 • دکترا – 14 امتیاز

زیر مجموعه های مناطق آموزش برای شناسایی مهاجران بالقوه که به صورت حرفه ای در مناطقی با چشم انداز شغلی قوی در کبک آموزش دیده اند ، مشخص می شود. یک لیست دقیق از برنامه های کارگر ماهر در کبک در زمینه های آموزش در دسترس است تا به متقاضیان آینده نگر کمک کند تا مشخص کنند کدام بخش یا مدرک تحصیلی آنها در زیر طبقه بندی می شود.

زمینه های آموزش (حداکثر 12 امتیاز):

 • بخش الف – 12 امتیاز
 • بخش B – 9 امتیاز
 • بخش ج – 6 امتیاز
 • بخش D – 2 امتیاز
 • بخش E – 0 امتیاز
 • بخش F – 0 امتیاز
 • بخش G – 0 امتیاز

تجربه کار برای مهاجرت به کبک (حداکثر 8 امتیاز)

حداکثر 8 امتیاز در بخش تجربه کار برنامه مهارت های کار در کبک وجود دارد. تجربه کاری واجد شرایط باید در پنج سال قبل از ارسال برنامه Skilled Worker Program Quebec برنامه جمع آوری شده باشد. تجربه شغلی واجد شرایط شامل اشتغال بدون حقوق و با دستمزد است. با این حال ، کار و کارآموزی بدون نظارت باید مطابق با یک برنامه آموزشی یا آموزشی انجام شده باشد.

شبکه امتیازات تجربه کار:

 • کمتر از 6 ماه – 0 امتیاز
 • 6 ماه تا 1 سال – 4 امتیاز
 • 1 تا 2 سال – 4 امتیاز
 • 2 تا 3 سال – 6 امتیاز
 • 3 تا 4 سال – 6 امتیاز
 • بیش از 4 سال – 8 امتیاز

سن (حداکثر 16 امتیاز)

برنامه مهاجرت اقتصادی برای جذب کارگران ماهر کبک بالقوه که دارای مشاغل طولانی و مرفه در استان هستند طراحی شده است. در نتیجه ، فاکتور انتخاب سن برنامه مهارت های کار در کبک ، به مهاجران جوان آینده دار با 16 امتیاز نسبت به نمره صلاحیت آنها پاداش می دهد.

شبکه امتیازات سن:

 • 18 تا 35 ساله – 16 امتیاز
 • 36 ساله – 14 امتیاز
 • 37 ساله – 12 امتیاز
 • 38 ساله – 10 امتیاز
 • 39 ساله – 8 امتیاز
 • 40 ساله – 6 امتیاز
 • 41 ساله – 4 امتیاز
 • 42 ساله – 2 امتیاز
 • 43+ سال سن – 0 امتیاز

مهارت زبان مهاجرت به کبک (حداکثر 22 امتیاز)

تاکنون 22 امتیاز برنامه کارگر ماهر در کبک تحت این فاکتور انتخاب موجود است. مهارت های زبان فرانسه توسط مهاجرت کبک ترجیح داده می شود ، و به تبع آن ، تسلط به زبان فرانسه بیشتر از تسلط به زبان انگلیسی ارزشمند است و فرصتی برای متقاضی کسب 16 امتیاز برای فرانسوی در مقایسه با 6 امتیاز برای انگلیسی است.

مهاجرت کبک چندین آزمون و دیپلم ارزیابی مختلف انگلیسی و فرانسه را از مرکز بین المللی pédagogiques Centre d’études (CIEP) ، Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France (CCIP-IDF) و سیستم بین المللی تست زبان انگلیسی قبول می کند.

(آیلتس) گواهی نتایج آزمون استاندارد از طرف سازمانهای دیگر پذیرفته نخواهد شد. داوطلبان در مورد درک مطلب ، تولید کتبی (مهارت نوشتن) ، درک شفاهی و تولید شفاهی تصمیم گیری می شوند.

ارزیابی های دانش فرانسوی شناخته شده:

 • CIEP: Test de connaissance du français (TCF)
 • CIEP: Test de connaissance du français pour le Québec (TCFQ)
 • CIEP: Diplôme تأیفوندی د لنگو فرانسه (DALF)
 • CIEP: Diplôme d’études en langue française (DELF)
 • CCIP-IDF: Test d’évaluation du français (TEF)
 • CCIP-IDF: Test d’évaluation du français adapté pour le Québec (TEFAQ)
 • CCIP-IDF: Test d’évaluation du français pour le Canada (TEF کانادا)

ارزیابی های دانش انگلیسی شناخته شده:

 • سیستم بین المللی تست زبان انگلیسی (IELTS)

به طور کلی ، فرد تنها در صورتی که قادر به درک عبارات کوتاه یا متداول باشد ، و به بیان موارد ساده می پردازد ، به عنوان “مبتدی ” طبقه بندی می شود.

“متوسط” کسی است که قادر به درک اطلاعات روزمره است و در موقعیتهای استاندارد خود را به طور مؤثر بیان می کند. فرد اگر بتواند اکثر اطلاعاتی را که در موقعیتهای معمولی می شنود درک کند “متوسط” محسوب می شود و در اکثر موقعیت های روزمره قادر به برقراری ارتباط موثر است.

“سطح بالا” شخصی است که می تواند اطلاعات مفصلی را در مورد طیف گسترده ای از موضوعات اعم از استاندارد یا انتزاعی درک کند. آنها همچنین می توانند در مورد بسیاری از موضوعات مورد علاقه خود به روشنی و به طور واضح صحبت کنند.

مهارت زبان فرانسه (حداکثر 16 امتیاز):

 • خواندن – A1 مبتدی کم (0 امتیاز) ، A2 مبتدی بالا (0 امتیاز) ، B1 کم متوسط ​​(0 امتیاز) ، B2 متوسط ​​متوسط ​​(1 امتیاز) ، C1 پیشرفته (1 امتیاز) ، C2 پیشرفته (1 امتیاز)
 • نوشتن – A1 Low مبتدی (0 امتیاز) ، A2 مبتدی بالا (0 امتیاز) ، B1 متوسط ​​متوسط ​​(0 امتیاز) ، B2 متوسط ​​متوسط ​​(1 امتیاز) ، C1 پیشرفته (1 امتیاز) ، C2 پیشرفته (1 امتیاز)
 • گوش دادن – A1 مبتدی کم (0 امتیاز) ، A2 مبتدی بالا (0 امتیاز) ، B1 کم متوسط ​​(0 امتیاز) ، B2 متوسط ​​متوسط ​​(5 امتیاز) ، C1 پیشرفته (6 امتیاز) ، C2 پیشرفته (7 امتیاز)
 • صحبت کردن – A1 مبتدی کم (0 امتیاز) ، A2 مبتدی بالا (0 امتیاز) ، B1 کم متوسط ​​(0 امتیاز) ، B2 متوسط ​​متوسط ​​(5 امتیاز) ، C1 پیشرفته (6 امتیاز) ، C2 پیشرفته (7 امتیاز)
دیدن مطلب
شرایط پناهندگی در کانادا

مهارت زبان انگلیسی (حداکثر 6 امتیاز):

 • خواندن – CLB 1 تا CLB 4 مبتدی (0 امتیاز) ، CLB 5 تا CLB 8 متوسط ​​(1 امتیاز) ، CLB 9 تا CLB 12 Advanced (1 امتیاز)
 • نوشتن – CLB 1 تا CLB 4 مبتدی (0 امتیاز) ، CLB 5 تا CLB 8 متوسط ​​(1 امتیاز) ، CLB 9 تا CLB 12 Advanced (1 امتیاز)
 • گوش دادن – CLB 1 به CLB 4 مبتدی (0 امتیاز) ، CLB 5 تا CLB 8 Intermediate (1 امتیاز) ، CLB 9 تا CLB 12 Advanced (2 امتیاز)
 • صحبت کردن – CLB 1 تا CLB 4 مبتدی (0 امتیاز) ، CLB 5 تا CLB 8 متوسط ​​(1 امتیاز) ، CLB 9 تا CLB 12 Advanced (2 امتیاز)

لطفاً توجه داشته باشید: هرچند که بسیار دشوار است ، اما بدون صحبت کردن به زبان فرانسه یا انگلیسی ، مهاجرت به عنوان کارگر ماهر به کبک امکان پذیر است.

اتصال کبک (حداکثر 8 امتیاز)

به متقاضیان مهاجرت ماهر کبک که قبلا در کبک بوده اند یا از افراد خانواده آنها در کبک هستند، می توانید تحت این ضریب انتخاب ، 8 امتیاز بدست آورند.

زیر گروه برای داشتن اعضای خانواده در کبک حداکثر 3 امتیاز را ارائه می دهد ، در حالی که زیر گروه Stay in Quebec می تواند 5 امتیاز کسب کند. لطفاً توجه داشته باشید: اعضای خانواده که در کانادا اقامت دارند اما در کبک نیستند ، تحت این گروه حساب نمی شوند. امتیاز فقط برای اقوامی که به طور فعال در مونترال ، کبک سیتی ، گاتینهو ، شروبوک ، ترویز-ریوریس (سه رودخانه) ، ساگنینای ، دراموندویل یا هر شهر دیگر ، شهر ، روستا یا منطقه دیگری در استان کبک زندگی می کنند اهدا می شود.

خانواده در کبک (حداکثر 3 امتیاز):

 • همسر – 3 امتیاز
 • خواهر و برادر – 3 امتیاز
 • والدین – 3 امتیاز
 • کودک – 3 امتیاز
 • پدربزرگ و مادربزرگ – 3 امتیاز
 • دایی یا عمه – 0 امتیاز
 • خواهرزاده یا برادرزاده – 0 امتیاز
 • پسر عمو – 0 امتیاز

بازدید از کبک (حداکثر 5 امتیاز):

 • حداقل 3 ماه در کبک کار کرده است (شامل دارندگان ویزا در تعطیلات کار) – 5 امتیاز
 • حداقل 6 ماه – 5 امتیاز در کبک کار کرد
 • حداقل در مدت 3 ماه – 5 امتیاز در کبک تحصیل کرده است
 • حداقل 5 ماه در کبک تحصیل کرده است – 5 امتیاز
 • بیش از 2 هفته در کبک (نه برای کار یا مدرسه) بمانید – 1 امتیاز
 • بیش از 3 ماه – 2 امتیاز در کبک (برای کار یا مدرسه) نمانید
 • کمتر از 2 هفته از کبک بازدید کرد – 0 امتیاز

ویژگی های همسر (حداکثر 17 امتیاز)

ملاک ویژگی های همسر یکی از فاکتورهای انتخاب مهاجرت ماهر کبک است و تا 17 امتیاز نیز در این بخش اهدا می شود. سطح تحصیلات همسر حداکثر 4 امتیاز ، سطح آموزش آنها تا 4 امتیاز ، سن آنها تا 3 امتیاز و مهارت آنها در تعامل شفاهی زبان فرانسه تا 6 امتیاز است. حداقل امتیاز مورد نیاز متقاضی با همسر یا شریک عرفی بالاتر از یک متقاضی مجرد است ، بنابراین متقاضیانی که ازدواج نکرده واجد شرایط دریافت امتیاز در این دسته نیستند.

تحصیلات همسر (حداکثر 4 امتیاز):

 • دیپلم عمومی دبیرستان – 1 امتیاز
 • دیپلم دبیرستان حرفه ای – 2 امتیاز
 • دیپلم مدرسه متوسطه دوم (تمام وقت به مدت 2 سال) – 1 امتیاز
 • دیپلم مدرسه فنی متوسطه (تمام وقت به مدت 1 سال) – 2 امتیاز
 • دیپلم مدرسه فنی متوسطه (تمام وقت به مدت 2 سال) – 2 امتیاز
 • دیپلم مدرسه فنی متوسطه (تمام وقت به مدت 3 سال) – 3 امتیاز
 • مدرک کارشناسی (تمام وقت به مدت 1+ سال) – 1 امتیاز
 • مدرک کارشناسی (تمام وقت به مدت 2+ سال) – 2 امتیاز
 • مدرک کارشناسی (تمام وقت برای 3+ سال) – 3 امتیاز
 • مدرک کارشناسی ارشد – 4 امتیاز
 • دکترا – 4 امتیاز

حوزه آموزش همسر (حداکثر 4 امتیاز):

 • بخش الف – 4 امتیاز
 • بخش B – 3 امتیاز
 • بخش ج – 2 امتیاز
 • بخش D – 1 امتیاز
 • بخش E – 0 امتیاز
 • بخش F – 0 امتیاز
 • بخش G – 0 امتیاز

سن همسر (حداکثر 3 امتیاز):

 • 18 تا 35 ساله – 3 امتیاز
 • 36 ساله – 2 امتیاز
 • 37 ساله – 2 امتیاز
 • 38 ساله – 2 امتیاز
 • 39 ساله – 2 امتیاز
 • 40 ساله – 1 امتیاز
 • 41 ساله – 1 امتیاز
 • 42 ساله – 1 امتیاز
 • 43+ سال سن – 0 امتیاز

مهارت زبان فرانسه همسر (حداکثر 6 امتیاز):

 • خواندن – تمام سطوح مهارت (0 امتیاز)
 • نوشتن – تمام سطوح مهارت (0 امتیاز)
 • گوش دادن – A1 مبتدی کم (0 امتیاز) ، A2 مبتدی بالا (0 امتیاز) ، B1 کم متوسط ​​(0 امتیاز) ، B2 متوسط ​​متوسط ​​(2 امتیاز) ، C1 پیشرفته (3 امتیاز) ، C2 پیشرفته (3 امتیاز)
 • صحبت کردن – A1 Low مبتدی (0 امتیاز) ، A2 مبتدی بالا (0 امتیاز) ، B1 کم متوسط ​​(0 امتیاز) ، B2 متوسط ​​متوسط ​​(2 امتیاز) ، C1 پیشرفته (3 امتیاز) ، C2 پیشرفته (3 امتیاز)

پیشنهاد شغل معتبر (حداکثر 10 امتیاز)

برنامه ماهر و کارگر متقاضیان متقاضی کبک که یک پیشنهاد اشتغال دائمی معتبر دریافت کرده اند بسته به موقعیت شغلی ، می توانند تا 10 امتیاز تحت این فاکتور انتخاب کنند.

شبکه امتیاز نقاط پیشنهادی شغلی معتبر:

 • پیشنهاد اشتغال معتبر در منطقه مونترال – 8 امتیاز
 • پیشنهاد اشتغال معتبر در خارج از منطقه مونترال – 10 امتیاز

کودکان همراه (حداکثر 8 امتیاز)

داوطلبان مهاجرت کارگر ماهر به کبک که فرزندان خود را به کانادا می رسانند ، تحت این معیار انتخاب واجد شرایط حداکثر 8 امتیاز هستند.

شبکه امتیاز کودکان همراهی:

 • برای هر کودک زیر 13 سال – 4 امتیاز
 • برای هر کودک 13 تا 19 ساله – 2 امتیاز

خودکفایی مالی (حداکثر 1 امتیاز)

متقاضیان برنامه کارگر ماهر در کبک کانادا واجد شرایط هستند که در صورت نیاز به حداقل اعتبار برای تسویه حساب مهاجرت کبک ، یک امتیاز دریافت کنند. دولت کبک برای مهاجران بالقوه نیاز دارد که حداقل مبلغی را تعیین کنند که با توجه به تعداد اعضای خانواده مهاجرت و سن آنها تعیین می شود. متقاضیانی که موافقتنامه مالی برنامه کارگر ماهر مهاجرت کبک را امضا می کنند و اظهار می دارند که از بودجه لازم برخوردار هستند ، برای این فاکتور  امتیاز دریافت می کنند.

 به منظور واجد شرایط بودن در برنامه ماهر کارگر ، نمره 1 امتیاز در این گروه لازم است. مهاجران  که اعلامیه ای را امضا نکرده اند که حداقل هزینه بودجه کارگر ماهر کبک را تأمین می کنند ، واجد شرایط شرکت در این برنامه نخواهند بود.

مورد نیاز حداقل صندوق های تسویه حساب برای مهاجرت به کبک :

 • 1 بزرگسال – CAD 3،016 دلار
 • 1 بزرگسال و 1 کودک (<18 سال سن) - 4،052 دلار کانادا
 • 1 بزرگسال و 2 کودک (<18 سال) - 4574 دلار کانادا
 • 1 بزرگسال و 3 کودک (<18 سال) - 5،096 دلار کانادا
 • 1 کودک بالغ و 4+ (<18 ساله) - به 522 دلار کانادا / کودک اضافه کنید
 • 1 کودک بالغ و 1+ (18+ سال) – CAD 1،406 دلار به کودک اضافه کنید
 • 2 بزرگسال – 4،422 CAD
 • 2 بزرگسال و 1 کودک (<18 سال) - 4،954 دلار کانادا
 • 2 بزرگسال و 2 کودک (<18 سال سن) - 5،347 دلار کانادا
 • 2 بزرگسال و 3 کودک (<18 سال سن) - 5،739 دلار کانادا
 • 2 بزرگسال و 4+ کودک (<18 سال سن) - 393 دلار کانادا / کودک اضافه کنید
 • 2 بزرگسال و 1+ کودک (18+ سال) – CAD 1،406 دلار به کودک اضافه کنید
دیدن مطلب
هزینه های تحصیل در کانادا

لطفاً توجه داشته باشید: برای پیگیری هزینه های افزایش زندگی ، وزارتخانه های مهاجرت ، د لا دیورزیته و دی لانچینگ (MIDI) گهگاهی بودجه تسویه حساب مورد نیاز مهاجران کبک را به روز می کنند. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا این مقادیر به روز شود ، اما لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است همیشه دقیقاً صحیح نباشند.

هزینه پردازش کارگر ماهر برای مهاجرت به کبک

یک هزینه پرداختی دولت برای درخواست در برنامه مهاجرت کارگر ماهر کبک 2019 وجود دارد.

هزینه های کارگر ماهر در کبک:

 • متقاضی اصلی – CAD 773 دلار
 • همسر یا شریک عرف – 166 دلار کانادا
 • کودکان وابسته – هرکدام 166 دلار کانادا

به عنوان مثال: خانواده ای متشکل از زن و شوهر و دو فرزند باید هزینه برنامه کارگر ماهر کبک را 1،271 دلار (773 دلار + 166 $ + 166 + 166 $) بپردازند.

بالاترین امتیاز ممکن کارگر ماهر در کبک چیست؟

اگرچه بسیار بعید به نظر می رسد ، ممکن است متقاضی بتواند نمره مهاجرت QSW کانادا را با 116 (26 + 8 + 16 + 22 + 8 + 17 + 10 + 8 + 1) بدست آورد. برای انجام این کار ، وی نیاز به داشتن مدرک دکترا در یک بخش از آموزش A بخش ، داشتن بیش از 4 سال سابقه کار واجد شرایط ، 35 سال یا کمتر از آن ، استثنایی در هر دو زبان فرانسه و انگلیسی ، خانواده نزدیک داشته باشد زندگی در کبک ، قبلاً در استان کار کرده یا تحصیل کرده اند ، دارای یک پیشنهاد شغلی معتبر کبک ، دارای 2 یا بیشتر فرزند نیز به کانادا در حال کوچ هستید ، از نظر مالی خودکفا باشید و همسر یا شریک زندگی خود داشته باشید که او نیز جوان و دارای تحصیلات عالی باشد. یک صنعت ایده آل حداقل امتیاز اخراج برای شرکت در برنامه کارگر ماهر مهاجرت به کبک کانادا 50 امتیاز برای متقاضیان مجرد و 59 امتیاز برای زوج ها است.

نیازهای کارگر ماهر در کبک به روز شده است

الزامات برنامه کارگر ماهر در کبک در سال 2015 تغییر یافت ، نمره مورد نیاز برای به دست آوردن گواهی نامه انتخاب در دو کبک (CSQ) را پایین آورد. ضریب انتخاب سازگاری نیز از برنامه مهاجرت کبک مستقر در نقاط حذف شد. در نتیجه ، مصاحبه سازگاری دیگر الزام برنامه کارگر ماهر مهاجرت کبک در کانادا نیست. پیش از این ، شرکت در مصاحبه برنامه ریزی شده یکی از اجزای واجب روند کار برنامه QSW بود. اکنون دیگر اجباری نیست ، اگرچه مهاجرت کبک حق انجام مصاحبه های QSWP را در صورت تمایل به تأیید در برنامه های تسویه شخص ، صحت اسناد و مدارک ، مهارت زبان ، روابط در کبک یا سایر جنبه های درخواست نامزد حفظ می کند.

شبکه امتیازات مهاجرت کبک در سال 2017 دوباره به روز شد . حداقل امتیاز مورد نیاز برای متقاضیان مجرد از 49 به 50 افزایش یافت و تعداد امتیازات لازم برای زوج های متاهل از 57 به 59 افزایش یافت. لیست مهاجرت مهاجرت کبک در سال 2018 بود. همچنین به روز شد. علاوه بر این تغییرات ، دولت کبک به طور مداوم در حال بهبود سیستم مهاجرت آنلاین “Mon projet Québec” بوده است و اکنون بهتر از همیشه است.

قوانین جدید مهاجرت کبک برای کارگران ماهر از کاندیداهای بالقوه ای که در “منطقه ترجیحی” آموزش دیده اند یا پیشنهادی معتبر برای اشتغال در استان دارند ، حمایت می کنند. در سال 2018 ، زیر گروه آموزش وزن به مراتب سنگین تر از زیر گروه های مناطق آموزش است ، به این معنی که آنچه فرد در آن آموزش دیده است ، بر صلاحیت آنها برای مهاجرت به کبک کمتر از سطح واقعی تحصیلی که به دست آورده است ، تأثیر می گذارد. لیست مشاغل ماهر در مهاجرت کبک نیز افزایش یافته است ، و هم اکنون امتیازاتی برای طیف بسیار گسترده ای از مدارک و دیپلم از موسسات خارجی و کبک اعطا می شود. مهاجرت کانادا برای کارگران ماهر کبک به لطف فرمول جدید رتبه بندی ، سازگارتر و عینی تر از همیشه است ، و بسیاری از عناصر ذهنی مانند مصاحبه حضوری حذف شده اند.

الزامات زبان فرانسه به مهاجرت کبک

مهاجرت به كبك بدون صحبت كردن به زبان فرانسه از طریق برنامه QSW امكان پذیر است به شرط آنكه به فرد متقاضی امتیاز كافی از سایر گروه های گروه انتخابی بدست آید تا نمره قبولی را بدست آورد. تسلط به زبان فرانسه تا 16 امتیاز ارزش دارد ، بنابراین حتی اگر به زبان انگلیسی نیز عالی باشید ، لازم است در سایر دسته ها بسیار رقابتی باشید تا در صورت عدم درک یا صحبت با فرانسه ، از نمرات پاس فراتر برید.

آیا می توانم از طریق QSWP به استان های دیگر کانادا مهاجرت کنم؟

طبق قوانین مهاجرت کانادا ، مهاجران ماهر که مایل به اقامت در مونترال یا مناطق دیگر کبک هستند ، بر اساس معیارهای متفاوتی نسبت به کسانی که مایل به اقامت در بقیه کانادا هستند انتخاب می شوند. به همین دلیل است که استان کبک برنامه مهاجرت ماهرانه خود را دارد ، که رسماً آن را “برنامه کارگر ماهر منظم کار کبک” می نامند. کلیه متقاضیان برنامه ماهر در کبک ، باید قصد اقامت در کبک را داشته باشند. اگرچه برنامه مهاجرت کبک به شرکت کنندگان موفق اقامت دائمی بدون قید و شرط در کانادا را می دهد ، و این امکان را برای زندگی ، کار و تحصیل در هر شهر کانادایی فراهم می کند ، اما به طور خاص برای جذب کارگران ماهر به استان کبک طراحی شده است. افراد و خانواده هایی که واقعاً مایل به زندگی در کبک نیستند ، نباید متقاضی برنامه QSW شوند. درعوض ، کارگران ماهر که مایل به اقامت در خارج از کبک هستند می توانند درخواست برنامه فدرال ماهر کارگر کانادا (FSW) را بدهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ماهر کارگر فدرال و ورود به کانادا اکسپرس ، اینجا را کلیک کنید .

نحوه درخواست برنامه کارگر ماهر برای مهاجرت به کبک

استفاده از سرویس مهاجرت آنلاین “Mon projet Québec” برای شروع فرایند مهاجرت ماهر کارگر کبک الزامی است. آخرین دوره دریافت برنامه ماهر کارگر معمولی به تاریخ 31 مارس 2017 پایان یافت و حداکثر 10،000 درخواست برای Certificat de sélection du Québec (CSQ) در این مدت در این برنامه پذیرفته شدند. مهاجرت بسیار پیش بینی شده کبک 2018مدت زمان پذیرش حداکثر 5000 برنامه باید به زودی اعلام شود. داوطلبانی که قبلاً مقیم موقت کبک هستند و دارای یک پیشنهاد شغلی معتبر از سوی مراجع مهاجرت کبک هستند ، مجاز هستند هر زمان که بخواهند تحت برنامه خود برای مهاجرت اقدام کنند. آیا علاقه ای به صرف وقت با استفاده از درگاه مهاجرتی Mon projet Quebec ندارید؟ سرویس برنامه برنامه نویسی ماهر کبک ما به مهاجران احتمالی کمک می کند تا به عنوان کارگر ماهر به طور قانونی به کبک حرکت کنند. مهاجرت به کبک به عنوان یک کارگر ماهر همچنین شامل درخواست تأیید فدرال از تابعیت و مهاجرت کانادا (CIC) است. سرویس برنامه مهاجرت ماهر کبک ماهر ما برای هر دو جزء برنامه CSQ و همچنین برنامه بعدی برای اقامت دائم کانادا در دسترس است.

کدام یک از برنامه های ویزای کانادایی برای برنامه های ماهر کاری ماهر کبک پردازش می کند؟

دفاتر ویزای زیر در کانادا برنامه های Skilled Worker Quebec را قبول می کند.

آفریقا:

 • آکرا (غنا)
 • قاهره، مصر)
 • داکار، سنگال)
 • نایروبی، کنیا)
 • پرتوریا (آفریقای جنوبی)
 • رباط، مراکش)
 • تل آویو (اسرائیل)

آسیا و استرالیا:

 • پکن، چین)
 • کلمبو (سریلانکا)
 • هنگ کنگ (چین)
 • اسلام آباد (پاکستان)
 • مانیل، فیلیپین)
 • دهلی نو، هند)
 • سنگاپور، سنگاپور)
 • سیدنی، استرالیا)

اروپا:

 • بخارست (رومانی)
 • کیف (اوکراین)
 • لندن، انگلستان)
 • مسکو، روسیه)
 • پاریس، فرانسه)
 • رم، ایتالیا)
 • وین، اتریش)
 • ورشو (لهستان)

خاورمیانه:

 • ابوظبی (امارات)
 • عمان، اردن)
 • آنکارا (ترکیه)
 • بیروت، لبنان)
دیدن مطلب
کمک هزینه تحصیلی و مالی کانادا

آمریکای شمالی:

 • شهر گواتمالا (گواتمالا)
 • هاوانا (کوبا)
 • کینگستون (جامائیکا)
 • لس آنجلس (ایالات متحده)
 • مکزیکو سیتی (مکزیک)
 • شهر نیویورک (ایالات متحده آمریکا)
 • بندر-پرنس (هائیتی)
 • بندر اسپانیا (ترینیداد و توباگو)
 • سانتو دومینگو (جمهوری دومینیکن)

آمریکای جنوبی:

 • بوگوتا (کلمبیا)
 • بوینس آیرس، آرژانتین)
 • لیما، پرو)
 • سانتیاگو، شیلی)
 • سائو پائولو، برزیل)

مستندات پشتیبانی کارگر ماهر در کبک

افراد و خانواده هایی که متقاضی برنامه کارگر ماهر مهاجرت در کبک کانادا هستند باید با ارائه مدارک تکمیلی از درخواست خود پشتیبانی کنند. علاوه بر فرم تقاضای کارگر ماهر کبک (فرم مهاجرت کبک A-0520-AA “درخواست گواهی انتخاب” – SKILLED WORKER “) ، مدارک پشتیبان زیر نیز باید با یک برنامه QSWP درج شود.

برنامه کارگر ماهر در کبک مستندات لازم:

 • قرارداد خود کفایی مالی (فرم مهاجرت کبک A-0522-OA)
 • حکم وکالت (در صورت استفاده از نماینده قانونی)
 • اعلامیه برای انجام یک تجارت یا حرفه ای تنظیم شده (در صورت وجود)
 • اعلامیه برای معلم بودن (در صورت وجود)
 • اعلامیه حضور در دانشکده پزشکی در کانادا یا ایالات متحده (در صورت وجود)
 • کپی گذرنامه معتبر (نشان دادن تاریخ انتشار و تاریخ انقضا)
 • فتوکپی شناسنامه
 • فتوکپی گواهی ازدواج ، حکم طلاق و / یا گواهی فوت همسر (در صورت وجود)
 • فتوکپی از 2+ اسناد وضعیت مدنی که حاکی از وضعیت حقوقی همسر از قبیل قبض ابزار ، اظهارات حساب بانکی مشترک ، وام یا اجاره و غیره است. مدارک باید حاوی هر دو نام باشند. (در صورت وجود)
 • کپی گرفتن از اجازه اقامت معتبر در صورت اقامت در کشوری که شما شهروند آن نیستید (در صورت وجود)
 • فتوکپی اثبات ثبت نام به عنوان دانشجوی خارجی (در صورت وجود)
 • فتوکپی نامه از موسسه آموزشی که تاریخ شروع دانش آموزان خارجی و همچنین تاریخ پایان انتظار را دارد (در صورت وجود)
 • اعلام اولیه رضایت والدین در صورتی که کودک زیر 18 سال باشد ، بدون پدر و مادر دیگر شما را به کانادا همراهی می کند. رضایت باید قبل از قاضی ، دادرس ، افسر دادگاه ، دفتر اسناد رسمی ، کارمند دولت یا نماینده دیپلماتیک از کشور تابعیت شما انجام شود. گواهی فوت والدین دیگر یا حکم دادگاه مبنی بر اعطای حضانت کامل کودک به والدین همراه نیز کفایت خواهد کرد. (در صورت وجود)
 • فتوکپی اوراق فرزندپروری برای فرزند همراه (در صورت وجود)
 • گواهی پزشکی اصلی مبنی بر ناتوانی جسمی یا روانی همراهی با فرزند بزرگتر (در صورت وجود)
 • عکسهای اصلی در اندازه گذرنامه از کلیه اعضای خانواده که به کبک مهاجرت می کنند
 • کپی واقعی گواهی شده از کلیه مدرک ها و دیپلم ها ، و همچنین تمام نسخه های مربوطه (در صورت وجود)
 • فتوکپی از تأییدیه رسمی کار برای هر شغل اعلام شده در برنامه کارگر ماهر در کبک. باید روی سربرگ شرکت چاپ شود و حاوی اطلاعات دقیق در مورد مدت کار ، موقعیت های برگزار شده ، انجام وظایف و ساعات کار در هفته باشد. (در صورت وجود)
 • فتوکپی تأیید دوره کارآموزی روی سر شرکت و حاوی اطلاعات تماس شرکت (در صورت وجود)
 • کپی واقعی از کلیه موافقت نامه های کارآموزی به عنوان بخشی از یک برنامه مطالعاتی تکمیل شده است
 • فتوکپی مستندات پشتیبانی از کار شما به عنوان یک شخص خود اشتغالی یا پیمانکار
 • فتوکپی گواهی ثبت شرکت (در صورت وجود)
 • فتوکپی اسناد نشان دهنده عضویت در سفارش حرفه ای (در صورت وجود)
 • کپی واقعی یا تأیید شده اظهارنامه مالیات بر درآمد برای اثبات قانونی بودن تجربه کار
 • فتوکپی مجوز تمرین حرفه ای در کبک و همچنین مجوز برای انجام تجارت مقرر در کبک توسط نهاد نظارتی محلی (در صورت وجود)
 • فتوکپی گواهی صلاحیت یا صلاحیت توسط نهاد نظارتی در کبک (در صورت وجود)
 • فتوکپی صلاحیت ترتیب شناخت متقابل (ARM) برای ساکنان فرانسه (در صورت وجود)
 • فتوکپی تست زبان فرانسه: TEF ، TEFAQ ، TEF کانادا ، TCF ، TCFQ ، DELF یا DALF (در صورت وجود)
 • فتوکپی تست زبان انگلیسی: آیلتس (در صورت وجود)
 • فتوکپی اثبات رابطه با کبک. یا مجوز کار کبک یا مجوز تحصیل یا اثبات معافیت یک نفر یا تمبرهای گذرنامه نمایانگر بازدید از کبک. (در صورت وجود)
 • فتوکپی اثبات خانواده در کبک. شناسنامه خانوادگی عضو خانواده در استان ، و همچنین کارت بهداشتی معتبر کبک ، گذرنامه یا کارت اقامت کانادا. (در صورت وجود)

سوالات کارگر ماهر در کبک (برنامه QSW)

فرم درخواست گواهی انتخاب کبک (CSQ)تحت برنامه مهارت کارگر طیف گسترده ای از سوالات را می پرسد و شامل دستورالعمل های جامع است. درخواست رسمی مهاجرت کبک سؤالاتی در مورد هویت متقاضی ، وضعیت تاهل ، آدرس محل اقامت ، اعضای خانواده ، فرزندان وابسته ، پیشنهاد اشتغال در کبک معتبر توسط MIDI ، و همچنین در مورد اینکه آیا مهاجر آینده نگر در حال حاضر به عنوان دانشجو در کبک سکونت می کند ، سؤال می کند. کارگر موقت خارجی فرم های درخواست مهاجرت کبک همچنین می خواهد عنوان و کد مربوط به هر مدرک یا مدرک تحصیلی به دست آمده را درخواست کند ، اگر متقاضی تاکنون درخواست اقامت موقت ، اقامت دائم یا وضعیت پناهندگی در کانادا را داشته باشد ، هر مکانی که متقاضی در ده سال گذشته زندگی کرده است ، تاریخچه تحصیلات کامل او ، و تمام مشاغل انجام شده در پنج سال گذشته و همچنین کارهای دقیق انجام شده در هر شغل. برنامه کبک ماهر کارگر همچنین می خواهد اطلاعات دقیق در مورد هرگونه بازدید از کبک در ده سال گذشته ، نمرات آزمون مهارت انگلیسی و فرانسه ، که متقاضی قصد دارد در کدام شهر یا منطقه از کبک زندگی کند ، در نظر بگیرد ، مشاغل مورد نظر روزی که در کبک زندگی می کند ، و اینکه آیا یا نه متقاضی خدمات وكیل یا مشاور مهاجرتی كبك را حفظ كرده است. متقاضیان ماهر و کارگر کبک نیز باید بیانیه ای در مورد ارزش های مشترک جامعه کبک امضا کنند و همسران یا شرکای قانون مشترک نیز باید در مورد رابطه خود با متقاضی اصلی ، بیانیه امضا کنند. مشاغل مورد نظر یک بار در کبک زندگی می کرد ، و اینکه آیا متقاضی خدمات یک وکیل یا مشاور مهاجرت کبک را حفظ کرده است یا خیر. متقاضیان ماهر و کارگر کبک نیز باید بیانیه ای در مورد ارزشهای مشترک جامعه کبک امضا کنند و همسران یا شرکای عادی نیز باید بیانیه ای را در مورد رابطه خود با متقاضی اصلی امضا کنند. مشاغل مورد نظر یک بار در کبک زندگی می کرد ، و اینکه آیا متقاضی خدمات یک وکیل یا مشاور مهاجرت کبک را حفظ کرده است یا خیر. متقاضیان ماهر و کارگر کبک نیز باید بیانیه ای در مورد ارزشهای مشترک جامعه کبک امضا کنند و همسران یا شرکای عادی نیز باید بیانیه ای را در مورد رابطه خود با متقاضی اصلی امضا کنند.

مهاجرت به کبک – قوانین و روند روابط عمومی کبک

مهاجرت کبک مبتنی بر ارزیابی است و فقط از افراد واجد شرایط دعوت می شود تا به عنوان کارگر دائمی در استان مستقر شوند. فرایند به دست آوردن روابط عمومی در کبک شامل تهیه CSQ و سپس درخواست اقامت دائم کانادا است. با استفاده از ماشین حساب و شبکه نقاط مهاجرت ماهر ارائه شده در بالا ، این امکان را برای افراد علاقمند فراهم می کند که واجد شرایط شرکت در برنامه باشند یا خیر. یک وکیل مهاجرت کبک یا مشاور تنظیم مهاجرت کبک (RCIC) همچنین می تواند در تعیین صلاحیت برنامه QSW کمک کند.

تحصیل در کانادا

پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.