3/5 - (3 امتیاز)

کار در ترکیه

کار در ترکیه و شرایط 2019 کار در ترکیه  چگونه است ؟

پذیرش ویزای کاری در این کشور مقررات و شرایط خاص خود را دارد.

در نوشته می خواهیم شما را با این شرایط و چگونگی پذیرش در این کشور برای کار در ترکیه آشنا کنیم.

در مرحله اول اگر به زبان ترکی- استانبولی تسلط دارید به یک کارفرما رزومه ارسال کنید.این به این معنی است که شما درخواست ویزای کاری خود را به سفارت یا کنسولگری ترکیه در کشور خودتان ارسال می کنید، در حالی که کارفرمای شما مدارک مورد نیاز را به MLSS ارسال می کند.

اگر توانستید نظر کارفرما را جلب کنید از شما تقاضای مصاحبه می کند و در صورت پذیرش شما استخدام می شوید. با این وجود، ممکن است  اشخاصی برای دریافت ویزای کاری از داخل ترکیه درخواست دهند. در صورتی خارجی ها می توانند چنین کاری را انجام دهند که  قبلا مجوز اقامت با حداقل شش ماه حضور در خاک این کشور را داشته باشند.

لازم به ذکر است خارجی هایی که به عنوان توریست به ترکیه وارد می شوند واجد شرایط اجازه کار نیستند .صرفنظر از اینکه آیا برای اجازه کار از داخل یا خارج از کشور درخواست می کنید، باید یک قرارداد کاری یا پیشنهاد شغلی داشته باشید.

هنگامی که شما و کارفرمای خود درخواست خود را ارائه  می دهید، وزارت کار ترکیه (MLSS) درخواست را طی 90 روز صادر می کند.

در صورت پذیرش درخواست، شما می بایست هزینه را به سفارت ترکیه پرداخت کنید تا ویزای کاری خود رادریافت کرده و همچنین بتوانید اجازه اقامت در گذرنامه خود را صادر کنید. در صورتی که تصمیم دارید از داخل ترکیه درخواست کنید، می توانید ویزا و مجوز خود را در دفاتر MLSS در آنکارا بیابیید.

سرانجام، باید ظرف 30 روز از زمان ورود خود به ترکیه درخواست مجوز اقامت کنید.  درخواست در شعبه خارجی ایالت پلیس محلی نزدیک به کارفرمای خود تحویل دهید .  شما مجاز به شروع کار نیستید تا زمانی که ویزای کاری، اجازه کار و اجازه اقامت خود را کسب کرده اید.

درخواست مجوز کار در داخل و خارج از کشور می تواند انجام شود:

متقاضیانی که در خارج از ترکیه اقامت دارند باید به کنسولگری های ترکیه در کشور مبدا برای درخواست ویزای کار ترکیهمراجعه کنند.

متقاضیانی که با مجوز اقامت معتبر (معتبر برای حداقل 6 ماه، به جز اجازه اقامت برای اهداف آموزشی) می توانند مستقیم به وزارت کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.

اجازه کار در ترکیه :

در صورتی که تمام اسناد و مدارک مورد درخواست دقیق و کامل باشند، روند صدور ویزاحدود 30 روز طول خواهد کشید.

پس از تایید، متقاضی از طریق تلفن یا پست الکترونیک مطلع می شود.

اتباع خارج از کشور باید یک وکیل ساکن در ترکیه  ادتباط  داشته باشند تا درخواست الکترونیکی خود را اداره کنند زیرا روند نیاز به یک شماره شناسایی ملی ترکیه دارد.

دیدن مطلب
شرایط تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی اتریش

نکته مهم: از تاریخ 1 ژانویه 2015، متقاضیانی که اعتبار گذرنامه آنها 60 روز بیشتر از تاریخ انقضای مجوز کار نیست، اجازه ورود به ترکیه را نخواهند داشت.

هنگامی که هزینه پردازش پروسه کار تسویه شد و  مجوز کار صادر شود،  درخواست ویزای  کار با تایید  توسط وزارت کار و امور اجتماعی به فرد اعطا می شود

.  طبق قانون جدید اجازه کار به عنوان اجازه اقامت در نظر گرفته می شود و صاحبان اجازه کار در ترکیه  نیازی به ارائه سند  معتبر برای اجازه کار و اقامت را ندارند . طبق قانون هزینه ها، شماره 492 02 / 07/1964، هزینه مجوز اقامت معادل مدت زمان مجوز کار  از خارجی ها دریافت می شود که مجوز کار یا سند تأییدیه شروط مجوز کار دارند. ”

روند  درخواست خارجی ها برای دریافت اجازه کار در ترکیه :

متقاضیان خارجی با ارائه اجازه اقامت معتبر که برای حداقل 6 ماه معتبر است، به جز اجازه اقامت برای اهداف آموزشی، می توانند مستقیما به وزارت کار و امنیت اجتماعی مراجعه کنند.

مدارک مورد نیاز برای کار در ترکیه:

مدارک ارائه شده توسط کارفرما برای درخواست اول:

 • فرم درخواست اجازه کار در ترکیه به وزارت کار و امور اجتماعی ((اسکن شده و ارسال شده به صورت آنلاین در طول درخواست الکترونیکی؛  ارسال مستقیم نسخه چاپ شده به  وزارتخانه
 • صورتحساب و صورت سود و زیان برای سال گذشته توسط مقامات مالیاتی تأیید شده (اسکن شده و ارسال شده در طول درخواست الکترونیکی)
 • Gazette Trade Registry of Turkey نشان دهنده جدیدترین ساختار سرمایه و سهام شرکت (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
 • در صورت درخواست آنلاین، یک وکالت محضری برای شخص مجاز به کار در ترکیه و قرارداد کاری کارمند با شرکت متقاضی (اسکن و ارسال شده به صورت  الکترونیکی)

اسناد دیگر برای بخش های خاص ارسال می شود:

 • در بخش های  آموزش و پرورش، ارائه گواهی موسسه آموزش و پرورش خصوصی که از وزارت آموزش و پرورش ملی یا تاسیس مجوز دریافت شده است به شهرداری مربوطه (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
 • برای سازمان هایی در بخش مراقبت های بهداشتی، سازمان های خیریه و انجمن های مشابه، ارائه گواهی مربوط به انطباق، مجوزها یا مجوزهای دریافت شده از سوی مقامات دولتی مربوطه (اسکن شده و ارسال آن به صورت الکترونیکی)
 • برای شرکت های گردشگری ارائه گواهی، نسخه های گواهی نامه های عامل و گواهی گردشگری از وزارت فرهنگ و گردشگری (اسکن شده و ارسال آن به صورت الکترونیکی)

مدارک ارائه شده توسط افراد خارجی که برای اولین بار درخواست می شوند:

 • فرم درخواست ویزای کار (یک نسخه از فرم درخواست آنلاین چاپ شده که توسط کارفرما و کارمند امضا شده است و یا یک کپی از فرم درخواست آنلاین چاپ شده با قرارداد کاری). همراه با یک مجوز اقامت معتبر (اسکن شده و ارسال آن به صورت  الکترونیکی)
 • به استثنای اجازه اقامت برای اهداف آموزشی و ویزای تحصیلی در ترکیه، مجوز اقامت برای کار در ترکیه باید حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد در غیر اینصورت متقاضی باید از کشور محل اقامت خود از طریق کنسولگری سفارت ترکیه درخواست دهد.
 • نسخه کتبی پاسپورت به همراه نسخه ترجمه شده به زبان ترکی (اسکن شده و ارسال آن به صورت  الکترونیکی)
دیدن مطلب
گرفتن ویزای کار مجارستان

علاوه بر اسناد فوق، خارج هایی که برای اجازه کار به عنوان متخصص در زمینه های خاص درخواست شغل می کنند، باید مدارک زیر را ارائه کنند:

 • ارائه معدل مدرک تحصیلی خود برای متقاضیانی که تحصیلات عالیه خود را در خارج از خاک ترکیه دریافت کرده اند، مطابق با مقررات معادل مدارک تحصیلی خارج از کشور، مطابق با قانون 2547 (اسکن مدارک و ارسال به صورت الکترونیکی)
 •  یک نسخه ترجمه شده و تأیید صحت مدارک تحصیلی یا مدرک فارغ التحصیلی برای وزارتخانه؛ برای خلبانان نیز باید مجوز خلبانی از کشور مبدا گرفته شود (اسکن شده و ارسال شده به صورت  الکترونیکی)
 • برای شرکت های گردشگری خبره، نسخه های قرارداد کاری در زبان ترکی و زبان متقاضی همراه با توصیه نامه به زبان ترکی (به صورت آنلاین اسکن شده و ارسال آن به صورت  الکترونیکی)
 • برای اشخاص خارجی که در خدمات آموزشی تحت مجوز وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شوند، یک گواهی مهارت که از طرف وزارتخانه مورد نیاز می باشد لازم است. (اسکن شده و ارسال شده به صورت  الکترونیکی)

اسناد و مدارک ارائه شده توسط کارفرما برای صدور مجوز کار در ترکیه :

 • فرم درخواست اجازه کار  به وزارت کار و امور اجتماعی ((اسکن شده و ارسال شده به صورت آنلاین)
 • اسنادی که نشان دهنده این است که کارفرما  هیچ بدهی مالیاتی پرداخت نشده، ندارد  (به صورت آنلاین از ا داره  مالیاتی )
 • اسنادی که نشان دهنده این است که کارفرما  دارای تعهدات امنیتی اجتماعی است  (استعلام به صئرت  آنلاین از موسسه تامین اجتماعی)
 • یک کپی گواهی شده از Gazette Trade Registry Deutsch، نشان دهنده جدیدترین ساختار سرمایه و سهام شرکت در صورت تغییر در سهام یا ساختار سرمایه شرکت کارفرما (اسکن شده و ارسال شده به صورت آنلاین)
 • در صورت درخواست آنلاین، یک وکالت محضری برای شخص مجاز به کار در ترکیه و قرارداد کاری کارمند با شرکت متقاضی (اسکن و ارسال شده به صورت  الکترونیکی)

مدارک لازم برای تمدید اجازه کار در ترکیه :

 • ارائه فرم درخواست برای خارجی ها (یک نسخه از فرم درخواست آنلاین چاپ شده توسط کارفرما و کارمند و  یک کپی از فرم درخواست آنلاین چاپ شده با قرارداد کاری خود)
 • ارائه برگه مجوز اقامت (اسکن شده و بصورت آنلاین )
 • نامه اجازه کار در ترکیه و نامه اشتغال به کار در ترکیه  (اسکن شده و ارسال شده به صورت  الکترونیکی)
 • ارائه نسخه کتبی پاسپورت و نسخه ترجمه شده به زبان ترکی (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
 • ارائه گواهی مجدد مهارت که از وزارت آموزش و پرورش باید توسط متقاضی ارائه شود ، اگر کارمند خارجی مشاغل را بین موسسات آموزشی تحت مجوز وزارتخانه قرار دهد.
 • برای خارجی ها که به عنوان مهندسان / معماران / برنامه ریزان شهری مشغول به کار هستند، گواهینامه عضویت در اتحادیه انجمن های مهندسین و معماران ترکیه با توجه به ماده 36 قانون شماره 6335 ارائه شود.

معافیت از  کار برای خارجی ها:

1) در محل کار مورد درخواست لازم است حداقل پنج نفر از کارکنان شهروندان جمهوری ترکیه استخدام شده باشند. در صورتی که درخواست اجازه کار برای بیش از یک خارجی در همان محل کار صادر شد، برای هر خارجی که پس از اولین خارجی که مجوز کار خود را دریافتمی کند، شرایط مربوط به استخدام پنج نفر از شهروندان ترکیه مورد نیاز خواهد بود.

دیدن مطلب
کار در کانادا

2) سرمایه در محل کار برای شروع باید حداقل 100000 TRY باشد یا می تواند کمترین مقدار برای مبلغ ناخالص آن باید برابر با 800000 TRY باشد و یا حداق مقدار صادرات آن در سال گذشته برابر با 250،000 TRY باشد.

TRY: لیره ترک

3)مجوز درخواست نیروی کار خارجی که یک همکار شرکت است باید حداقل 20 درصد سهام شرکت داشته باشد و این درصد باید حداقل 40،000  دلار ارزش داشته باشد.

4)میزان حقوق و دستمزد اعلام شده توسط کارفرما برای پرداخت به فرد خارجی باید در سطحی باشد که مطابق با موقعیت و صلاحیت خارجی است. بر همین اساس، با توجه به مبلغ حداقل دستمزد از تاریخ درخواست، دستمزد پرداخت شده به یک شخص خارجی باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

5) باید دارای شرایط یکسان و برابر حداقل دستمزد، برای مدیران اجرایی، مهندسین، معماران و نیز خلبلنان

برابر حداقل دستمزد، برای مدیر واحد یک مجموعه و نیز مهندسین و معماران آن ها.

برابر حداقل دستمزد برای اشخاصی که برای شغل هایی که نیازمند مهارت زیاد هستند و  همچنین برای معلمان

برابر حداقل دستمزد برای اشخاصی که برای شغل های خدماتی کار می کنند مانند: خدمات خانه و سایر مشاغل.

6) به درخواست اشخاصی که قصددارند به عنوان ماساژور، ماساژ دهنده و درمانگرهای روانپزشکی مشغول به کار و حرفه ای شوند، می بایست توسط موسسات گردشگری حداقل چهار ستاره مجوز وزارت فرهنگ و گردشگری را تأیید کنند، که این امر با در نظر گرفتن روزهای تعطیل و اضافه کاری  بررسی خواهد شد، در حالی که بدون در نظر گرفتن این معیارها درخواست موسسات رد و برآورده نمی شود.

7)برای خارجی هایی  که از شرکت های فعال در بخش سرگرمی و نیز شرکت های سازمانهای گردشگری برای شغل-حرفه ای که نیاز به تخصص و مهارت لازم دارد سهمیه ی  جداگانه ای در نظر گرفته نمی شود.در صورتی که حداقل 10 نفر از شهروندان کشور ترکیه در این شرکت ها مشغول به کار   باشند، فرد خارجی می تواند در این موقعیت شغلی شرکت کند و استخدام شود.

با توجه به شرایطی که در این مقاله گفته شد، شما می توانید با رعایت موارد بالا و درخواست ویزای کار در ترکیه به صورت ویزای کاری شهروند این کشور شوید.باید دقت داشته باشیدکه برای داشتنکار در ترکیه حتما نیازمند یک دعوتنامه کاری از سوی یک کار فرما  در ترکیه می باشید.

پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.