ویزای دانشجویی هند

ویزای دانشجویی هند

در هند ویزای دانشجویی مخصوصاً برای دانشجویانی که برای تحصیل یا برای اهداف آموزشی به هند سفر می کنند طراحی شده است.

هند برای پنج سال یا برای کل دوره تحصیل ویزای دانشجویی صادر خواهد کرد. در ابتدا دانشجو باید نامه دانشگاهی مبنی بر پذیرش از دانشگاه مربوطه را تهیه نماید.تهیه کند.

هند در چند سال اخیر پیشرفت های زیادی در فن آوری فضا و ماهواره و همچنین استفاده های خوب برای انرژی هسته ای داشته است. هند در سراسر جهان به عنوان یک مبتکر برتر در فن آوری سیستم های اطلاعاتی ، به ویژه از راه دور پزشکی شناخته شده است.

این اقدامات علمی و فناوری هند را به سمت مقدم ملت های پیشرفته فناوری سوق داده است. بسیاری دیگر از کشورها به دنبال ایده هایی در مورد آموزش ، تحقیق و مشاوره در مورد پیشبرد نیازهای تحقیق و توسعه خود به هند هستند.

معرفی دانشگاه های برتر کشور هندوستان

معرفی دانشگاه های برتر کشور هندوستان: معرفی دانشگاه های برتر کشور هندوستان: آموزش عالی یکی از اهداف اولیه اجتماعی هر جامعه ای است که در آن تمدن سرچشمه می گیرد.

آموزش نه تنها علم را زیاد می کند، بلکه ذهن را برای مسیری طولانی پیش می برد – ورود به شغل ، شروع خانواده ، تبدیل شدن به یک شهروند مسئول. در حالی که تحصیلات ابتدایی و متوسطه اینگونه نیست. آموزش عالی دانش آموز را با مهارت لازم برای شکوفایی در حرفه خود آماده می کند.