دانشگاه اشتوتگارت آلمان

دانشگاه اشتوتگارت آلمان در سال 1829 و در آغاز عصر صنعتی در اروپا تأسیس شد و 175 سالگی خود را در سال 2004 جشن خواهد گرفت.

در وسط یک منطقه اقتصادی بسیار پویا و دارای شهرت جهانی در جهت تعالی دانشجویان در زمینه های فناوری اطلاعات ، مهندسی خودرو، مهندسی برق، مهندسی مکانیک،تولید ، هوا و فضا، مهندسی فرآیند ارائه خدمات می کند.با سابقه ای که دارد ، دانشگاه اشتوتگارت اکنون یکی از دانشگاه های برتر فنی آلمان است.