چگونه می توان در آلمان پزشک شد

چگونه می توان در آلمان پزشک شد

10 دانشگاه برتر آلمان برای تحصیل در رشته معماری

10 دانشگاه برتر آلمان برای تحصیل در رشته معماری

دانشگاههای برتر آلمان برای تحصیل در رشته داروسازی

دانشگاههای برتر آلمان برای تحصیل در رشته داروسازی

اخذ اقامت اتریش از طریق ازدواج

هر کشوری قوانین خاص خود را در مورد ازدواج شهروندان خود با شخص دیگری از کشورهای دیگر دارد.

در مرحله ی اول شما باید به مقامات اتریشی نشان دهید که در حال حاضر با هیچ کس دیگری ازدواج نکرده اند – یا هرگز ازدواج نکرده اید یا طلاق شما ثبت نهایی شده است – هویت شما اثبات شده است ، و هرگز مرتکب جرمی در اتریش نشده اید. این کار با ارائه اسناد مختلفی انجام میگیرد یا از طریق سفارت اتریش .

شرایط و مدارک ازدواج با یک شهروند اتریشی

گر می خواهید با یک شهروند اتریشی به طور قانونی ازدواج کنید ، همسران می بایست به طور هم زمان حضور داشته باشند و شخصاً در مقابل هم ازدواج خود را ثبت نمایند. پس از تأیید ، ثبت کننده ازدواج، ازدواج آنها را به صورت قانونی اعلام می نماید. مربوط به یک تصمیم دادگاه قانون اساسی (4 هفتم دسامبر 2017) زوج های همجنس گرا می توانید در اتریش ازدواج (از 1 ST ژانویه 2019) کنند.

ثبت نام برای ازدواج در هر دفتر ثبت نام در اتریش امکان پذیر است . مراسم عروسی ممکن است در دفتر ثبت نام دیگری انجام شود .

قبل از عروسی ، اداره ثبت احوال ازدواج نامزدها را در طی مصاحبه شفاهی با کمک اسناد ارائه شده تعیین می کند. در طی این کارآزمایی شفاهی ، معمولاً هر دو زوج باید شخصاً حضور پیدا کنند. سپس گواهی نامه ازدواج تهیه و اعطاء می شود.

مخارج درس خواندن در هلند

مخارج درس خواندن در هلند