دانشگاه ساسکاچوان کانادا

این دانشگاه که در سال 1907 تأسیس شده است. دانشگاه ساسکاچوان یکی از برترین دانشگاه های تحقیقاتی کانادا (بر اساس تعداد صندلی های تحقیقاتی کانادا) و جزء 15 ام دانشگاه معتبر تحقیقاتی در کانادا است.

کشور نیوزیلند

نیوزیلند سرزمین مهاجران ( در حدود سه چهارم از جمعیت ، اروپایی تبار هستند) و متشکل از ملیت های مختلف است ، اگر چه بسیار کمتر از استرالیا . گروه های مهاجران هنوز از انگلستان ( و چند کشور اروپایی دیگر ) به نیوزیلند می آیند، اگر چه درسال های اخیر تعداد روزافزونی از مهاجران نیز از آسیا وآفریقای جنوبی به این کشور مهاجرت می کنند. نژاد بومی مائوری حدود 10 درصد ( در حدود 350000 نفر) و پلی نزیایی ها( که اکثرا ازفیجی ، ساما و تونگا هستند) 4 درصد جمعیت را تشکیل می دهند.