دانشگاه های برتر فرانسه

برترین دانشگاه های فرانسه

0.0 00

دانشگاه پاریس فرانسه

دانشگاه Paris Sciences et Lettres با نام اختصاری PS است. این دانشگاه واقع در قلب پاریس ، هر ساله میزبان هزاران دانش آموز بین المللی و محقق جوان است.