چرا تحصیل در اوکراین؟
کشور اوکراین از جمله کشور های اروپای شرقی است که به دلایل بسیاری از جمله پایین بودن هزینه های تحصیل و زندگی، متقاضیان بسیاری از سرتاسر دنیا برای تحصیل و زندگی دارد.

اکثر دانشگاه های اوکراین مورد تایید وزارت علوم ایران هستند و به همین جهت دانشجویان ایرانی بسیاری برای ادامه تحصیل دانشگاههای اوکراین را انتخاب می نمایند. مزیت های دیگری که این کشور برای تحصیل دارد عبارتند از: