تحصیل در ایتالیا

ایتالیا یکی از دوست داشتنی ترین مقاصد برای دانشجویان از سرتاسر جهان است است.

نظام آموزش عالی واستاندارد،ممتازترین دانشگاه های جهان در رتبه بندی جهانی وکم بودن هزینه های تحصیل در این کشور ازاصلی ترین دلایل انتخاب دانشجویان برای ادامه تحصیل در ایتالیا است.

به همین خاطر دانشجویان زیادی از سرتاسر دنیا اقدام به ادامه تحصیل در این کشور میکنند.

در کشور ایتالیا بیشتر از 32.000دانشجوی خارجی از سرتاسر دنیا مشغول به تحصیل هستند. ازجمله دانشجویان مستقل و افرادی که در برنامه های مبادله هستند

کشور ایتالیا جزء 4 کشور اولی بود که پروتکل بولونیا را انجام داد ( اصلاحاتی در سطح آموزش عالی که اکنون در تمام اروپا انجام می گردد).

شاید برایتان جالب باشد که دلایل انتخاب ایتالیا برای ادامه تحصیل چیست و چرا این کشور دانشجویان زیادی را به خود جذب کرده.

در این قسمت به بررسی شرایط ایتالیا و تحصیل در ایتالیا می‌پردازیم: