تحصیل دکترا در سنگاپور

یکی از راه های مهاجرت به سنگاپور ، تحصیل در سنگاپور  در دوره دکترا می باشد. در چند سال اخیر تحصیل در سنگاپور در رشته های مختلف مورد توجه دانشجویان زیادی از سراسر جهان شده است. این کشور توانسته است با پیشرفت نظام آموزشی و تکنولوژی خود رقابت تنگاتنگی با کشورهای اروپایی و پیشرفته داشته باشد.