نوشته‌ها

فرهنگ فرانسه

بیشتر مردم فرهنگ فرانسه را با پاریس ، که مرکز مد ، آشپزی ، هنر و معماری است ، می شناسند ، اما زندگی خارج از پاریس،منطقه به منطقه بسیار متفاوت است.

فرانسه فقط فرهنگ ندارد. کلمه “فرهنگ culture” در واقع از فرانسه آمده است. “فرهنگ” از همان اصطلاح فرانسوی مشتق شده است ، که به نوبه خود از کلمه لاتین سرچشمه می گیرد ، به معنای تمایل به زمین و رشد ، زراعت و پرورش است. ” علوم انسانی.