نوشته‌ها

روسیه یکی از معدود کشورهایی است که به شهروندان خارجی امکان دریافت شهریه رایگان را ارائه می دهد. دولت روسیه هر ساله چندین هزار بورس تحصیلی (سهمیه) به دانشجویان بین المللی اعطا می کند این اقدام میتواند از مزایای تحصیل در روسیه باشد.

به عنوان مثال ، در سال 2020 به دانشگاه ها 15000 سهمیه اختصاص داده شد. علاوه بر این ، برخی از دسته از شهروندان خارجی ، از جمله هموطنان ، ممکن است برای مکانهای با بودجه دولتی با شرایط مساوی با روسها اما خارج از سهمیه درخواست کنند.