نوشته‌ها

کشور اتریش با نام رسمی جمهوری اتریش کشوری واقع در اروپای مرکزی است. پایتخت آن وین که بزرگترین شهر اتریش نیز شناخته می شود. اتریش از شمال با آلمان و جمهوری چک، از شرق با اسلواکی و مجارستان، از جنوب با ایتالیا و اسلونی و از غرب به سوئیس و لیخنشتاین همسایه است.