نوشته‌ها

کشور سوئیس بخاطر داشتن استانداردهای بالای زندگی،حقوق شهروندی،اخذ مالیات کم از شهروند و بودن شرکت های بزرگ تجاری باعث شده است علاقه مندان زیادی مشتاق گرفتن  ویزای کار سوئیس  باشند.

متاسفانه دیگر دولت این کشور مثل قبل به راحتی ویزای کار سوئیس را برای متقاضیان صادر نمیکند.شرایط مختلفی برای گرفتن این ویزا وجود دارد از جمله آن ها اینست که ابتدا باید مجوز کار اخذ کنید.

دولت سوئیس برای اعطای ویزای کار سوئیس به متقاضیانش سهمیه ای دارد که این سهمیه را در سال های اخیر در پی احساسات ضد مهاجرتی کاهش داده  و گرفتن این نوع ویزا سخت شده است.

دو نوع سهمیه ویزای کار وجود دارد که یکی از ان ها ویزای کوتاه مدت{مجوزL} مجوز طولانی مدت کار{B}که تعداد این سهمیه ها را به 1000تا کاهش داده.

گرفتن ویزای کار سوئیس برای افرادی که تخصصی دارند و آن تخصص در سوئیس با کمبود نیروی کار مواجهه است راحت تر است.طبق دستورات مقامات سوئیسی نظارت دقیق تر و سختگیرانه تری را برای اعطای ویزا اعمال میکنند.

این سختگیری ها بخاطر اینست که کشور سوئیس در بین کشورهای اروپایی بیش ترین درخواست مهاجرت را دارد.

کارت آبی اتحادیه اروپا، که در بسیاری از کشورهای اروپایی موجود است و امکانات برای دارندگان آن دارد، در سوئیس استفاده نمی شود.

متاسفانه کارت آبی اروپا که در کل کشورهای اروپایی معتبر است در کشور سوئیس فاقد اعتبار است.