نوشته‌ها

تحصیل در کانادا

در هر سال بیشتر از 200 هزار دانشجو از تمام دنیا با هدف تحصیل در کانادا در مراکز آموزش عالی و دانشگاه های این کشور به تحصیل مشغول می گردند .

ولی به چه دلیل کشور کانادا و تحصیل در کانادا به مقصد و گزینه تعداد زیادی از دانشجویان بین المللی تبدیل شده؟

کیفیت بالای نظام آموزشی ، اعتبار بین المللی مدارک تحصیلی و مناسب بودن هزینه ها ،فرهنگ بالای مردم کانادا و راحت بودن مهاجرین در این کشور از مهمترین دلایلی که موجب انتخاب این کشور برای ادامه تحصیل در کانادا توسط دانشجویان می باشد، بخصوص دانشجویان ایرانی .