نوشته‌ها

به قول معروف چینی ها “هیچ کس نمی تواند یک قهرمان واقعی باشد ، مگر اینکه در دیوار بزرگ بوده باشد.، جمله ای که به وضوح اهمیتی را که در این بنای باستانی بی نظیر نشان می دهد ، دیوار بزرگ باشکوه چین (که به زبان چینی به “چانگچنگ” یا “دیوار بلند” معروف است) این دیوار پهناور از جذاب ترین مکان های دیدنی چین است

بیش از 6000 کیلومتر از قلعه های شانگهایگوان در شرق کشیده شده و تمام مسیر را به جییگوان در غرب می گذراند و از هبی ، تینسین عبور می کند.