نوشته‌ها

یکی از دانشگاه های پزشکی روسیه علوم پزشکی ایالت آلتای از فدراسیون روسیه است.

دانشگاه علوم پزشکی آلتای در شهر برنول واقع شده است. دانشگاه علوم پزشکی آلتای در سال 1954 توسط دولت اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مؤسسه پزشکی آلتای ایجاد شد.

در آن زمان ، موسسه پزشکی دولتی آلتای با آموزش عالی پزشکی در منطقه سیبری غربی به بنیان محکم و تعالی تبدیل شد.

در سال 1994 به دستور وزارت بهداشت فدراسیون روسیه ، موسسه پزشکی ایالت آلتای به دانشگاه پزشکی ایالت آلتای تغییر نام یافت.