نوشته‌ها

شرایط زندگی در ارمنستان بسیار ایده آل است. هزینه بسیار کم زندگی ، اقلیم متنوع ، انتخاب زندگی در شهر یا کشور ، بسیاری از سایت ها برای بازدید ، عملا صفر جرم و یکی از مهمان نوازترین مردم جهان ، بسیار مورد استقبال مردمان از سراسر دنیا بخصوص آمریکایی ها شده است.

ارمنستان، به عنوان بخشی از اتحاد جماهیر شوروی ، یکی از مرفه ترین و پیشرفته ترین بخش های کل جهان کمونیستی است. اکنون با استقلال و اقتصاد رکود ، فرصتی برای زندگی در یک شهر غربی را با پول بسیار کمی فراهم می کند