نوشته‌ها

چگونگی اخذ اقامت استرالیا و راههای مهااجرت به استرالیا 2019
چگونگی یک وکیل مهاجرت در این امر داشته باشیم ؟
آیا شرایط زندگی در استرالیا را می دانید ؟
آیا تفاوت شرایط زندگی در استرالیا را با دیگر کشورهای اروپایی می دانید؟
آیا شرایط زندگی در استرالیا و تحصیل در استرالیا و یا کار در استرالیا و یا سرمایه گذاری در استرالیا و حتی خریدملک و حتی ازدواج در استرالیا و تولد فرزند در استرالیا را می دانید؟
آیا می دانید کدام روش برای اخذ تابعیت استرالیا از لحاظ هزینه های زندگی برای شما عزیزان مقرون  به صرفه تر است ؟