نوشته‌ها

درباره ترکیه باید گفت که این کشور دومین کشور جهان در دسترسی به آموزش عالی با نرخ تحصیل 94.2٪ است.

کشور ترکیه در منطقه آموزش عالی اروپا قرار دارد ، ترکیه  روند بولونیا را به طور کامل اجرا می کند.

مدرکی که از دانشگاه ترکیه دریافت می کنید در همه کشورهای اروپایی اعتبار بالایی دارد! به عنوان سیستم اعتباری دوره ، ECTS مطابق با اروپا اعمال می شود علاوه بر این ، درباره ترکیه باید گفت یکی از موفق ترین کشورهایی است که در برنامه های ارز تحت Erasmus + شرکت می کند.