نوشته‌ها

اقتصاد دانمارک

edit+xاز این عنصر یکی دیگه درست کن
شرایط اقتصاد دانمارک
دانمارکی کشوری با مساحت کوچک اما با صنایعی پیشرفته در حوزه های حمل ونقل دریایی،کشتی سازی،داروسازی،نساجی و پوشاک،الکترونیک،صنایع غذایی.وفناوری فین تک رو به پیشرفت هستند.

کپنهاگ پایتخت این کشور از مراکز مهم فین تک در اروپا است و پایتخت با پشت سر گذاشتن یک روند صعودی ،اوضاع خوبی در فین تک و استارت آپ های فناوری های مالی داشته است.

در کل حدود 80%درآمد های دانمارک از صادرات محصولات کارخانه ای به دست می آید.

بازار هدف دانمارکی ها، کشور های اروپایی غربی است وکل صادرات به این حوزه بیش از 70%از مجموع تجارت های خارجی دانمارک است.

آلمان با 6.15%بزرگترین شریک تجاری دانمارک محسوب میشود. دانمارک از لحاظ منابع جزء کشور های غنی نیست با این وجود روزانه 342000 بشکه نفت تولید و 320000 بشکه را صادر میکند.