نوشته‌ها

پس از ورود به کشور اتریش

پس از ورود به کشور اتریش دقیقا باید چه کاری انجام داد ؟

1- اولین کاری که پس از ورود به کشور اتریش باید انجام داد، این است که شما خودتان را به شهرداری منطقه معرفی کنید.

برگه ای که توسط شهرداری امضا شده  است (Meldezettel ) یکی از ضروری ترین مدارک در اتریش است که بر اساس قانون شخص باید تا ۳ روز بعد از ورود به کشور اتریش یا جابجا کردن محل سکونت، بایست اطلاعات آدرس منزل را به شهرداری (Magistrat ) اعلام نماید.