نوشته‌ها

فرصت های مختلف تحصیلی و همچنین بورس های تحصیلی برای دانشجویان و محققان بین المللی وجود دارد. بسته به کشور مبدا و سطح تحصیلات خود ، گزینه های مختلفی برای تأمین بودجه وجود دارد.

لطفا در نظر داشته باشید که بورسیه تحصیلی رایگان اتریش توسط موسسات مختلف ارائه می شود. همچنین می توانید به دنبال بورس های تحصیلی یا سایر فرصت های بودجه موجود در کشور خود باشید.