نوشته‌ها

ویزای شینگن بلژیک

بعضی از داوطلبین ویزای شینگن بلژیک به دلیل نداشتن آگاهی در خصوص ارائه مدارک با ریجکتی ویزا مواجعه میشوند.اما جای نگرانی نیست و بعد از آن هم میتوانید دوباره تقاضا ویزای توریستی کنید.

توجه داشته باشید که هدف از گرفتن ویزای توریستی بلژیک فقط دیدن جاذبه های گردشگری این کشور بلژیک باشد.در غیر این صورت مامور ویزا به سفر شما شک کرده و تقاضا شما رد خواهد شد.