نوشته‌ها

 در فرهنگ هلند غذاهای سنتی هلندی بسیار متنوع نیست. بسیار ساده و سر راست است. غذای سنتی هلندی شامل سبزیجات زیادی با کمی گوشت است.

غذای های هلندی تحت تاثیر فرهنگ های ایتالیایی،چینی،مدیترانه ای و اندونزیایی قرار گرفته است همین تأثیرات و سایرین در میان رستوران های هلندی بخوبی دیده میشود.

صبحانه به طور معمول از یک تکه نان با شکل های مختلف مانند پنیرهای مختلف ، کره بادام زمینی وشکلات تشکیل میشود.