نوشته‌ها

دانشگاه های برتر فرانسه

رتبه در فرانسه رتبه جهانی نام دانشگاه
1 53
Paris Sciences et Lettres Research University -PSL
2 60 École Polytechnique
3 77 Sorbonne University
4 139 CentraleSupélec
5 160 olecole Normale Supérieure de Lyon
6 224 Sciences Po Paris
7 242 Télécom ParisTech
8 250 Ecole des Ponts ParisTech
9 253 University of Paris
10 262 Université Paris-Sud 11
10- Université Paris-Sud 11
Université Paris-Sud 11 در رتبه بندی مشترک دانشگاه QS امسال با رتبه 262 دوم ، با چهار دانشگاه در حومه جنوبی شهر پاریس قرار گرفته ، و این دانشگاه به دلیل دوره های علوم و ریاضیات مشهور است.