نوشته‌ها

برنامه مهاجرتی کانادا

کشور کانادا از 310،000 اقامت دائم جدید در سال 2018 ، 330،000 در سال 2019 و 340،000 در سال 2020 استقبال خواهد کرد.

کانادا می خواهد یک میلیون مهاجر جدید در طی سه سال پذیرا باشد تا پاسخگوی نیازهای اقتصادی این کشور باشد.

در این طرح که با نام ” رشد اقتصادی آینده کانادا ” خوانده می شود ، کانادا از 310،000 اقامت دائم جدید در سال 2018 ، 330،000 در سال 2019 و 340،000 در سال 2020 استقبال می کند.

وزیر مهاجرت ، پناهندگان و شهروندی کانادا ، احمد حسین ، گفت: “این برنامه چند ساله مهاجرت ، به همه کانادایی ها سود خواهد رساند زیرا مهاجران از استعدادهای خود برای پشتیبانی از رشد اقتصادی و نوآوری کمک می کنند و به حفظ جایگاه کشور ما در صدر اقتصاد جهانی کمک می کنند. ”

این طرح بلندپروازانه مهاجرت چند ساله با هدف حمایت از مشاغل کانادایی و نیازهای بازار کار در مواجهه با کندی رشد نیروی کار و افزایش سالمندی انجام می شود.