نوشته‌ها

کدام استان برای دانشجویان خارجی در کانادا مناسب تر است

بسیاری از دانشجویان بین المللی در هنگام تحصیل در کانادا عاشق کانادا میشوند و می خواهند بعد از فارغ التحصیلی بمانند. فرصتی برای دانشجویان بین المللی در ویزای دانشجویی برای اخذ اقامت دائم کانادا پس از فارغ التحصیلی وجود دارد . دانش آموزان فعلی گاهی تعجب می کنند ، “بعد از فارغ التحصیلی به سمت کدام استان باید حرکت کنم؟” هر استان برای دانشجویان بین المللی گزینه های مختلفی دارد و مزایا و معایب مختلفی را ارائه می دهد.

کدام استان برای دستیابی به اقامت دائم راحت ترین ترین است
3 گزینه برای دانشجویان بین المللی برای دریافت PR روابط عمومی کانادا پس از فارغ التحصیلی وجود دارد:

کلاس تجربه کانادا
طبقه کارگر ماهر فدرال
برنامه نامزدهای استانی
کلاس تجربه کانادا و طبقه کارگر ماهر فدرال مختص استان ها نیستند.