نوشته‌ها

دانشگاه های برتر انگلیس

یکی از قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه های جهان ، دانشگاه آکسفورد است که دانشمندان و دانشجویان نخبه جهان را در 44 دانشکده خود جذب می کند. استانداردهای ورود به این دانشگاه بسیار بالا و رقابتی هستند.

همانطور که در انگلیس متداول است ، دانشگاه تعدادی برنامه افتخاری مشترک ارائه می دهد که دو موضوع را در سطح کارشناسی با هم ترکیب می کنند. در کل ، 250 برنامه ترکیبی در مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد. ترکیبی از فلسفه ، سیاست و اقتصاد در یک دوره ویژه ارائه میشود.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی در یک کالج تحصیل میکنند و اغلب در ساختمان دانشکده یا محل اقامت کالج زندگی می کنند. زندگی اجتماعی و فعالیت های تفریحی – مانند قایقرانی ، رویدادهای فرهنگی و جوامع – نیز در اطراف دانشکده اتفاق میافتد.