نوشته‌ها

طبق قراردادی ترکیه توافقنامه بولونیا را امضاء کرد.طبق این توافق برنامه های تحصیلی ترکیه با دانشگاه های اروپایی مشترک است.در کشور ترکیه 200دانشگاه وجود دارد اکثر این دانشگاه ها دولتی هستند.

دانشگاه های کشور ترکیه در برنامه های تبادل دانشجویان خارجی عضو هستند.بهترین دانشگاه های ترکیه در شهرهای بزرگ آنکارا و استانبول قرار دارند.

دانشگاه بوغازایچی

این دانشگاه جزء بهترین دانشگاه های ترکیه است که در شهر استانبول قرار دارد زبان تحصیلی دانشگاه بوغازایچی انگلیسی است.و در سال 1863 به نام کالج رابرت با عنوان اولین دانشگاه اروپایی که در قسمت اروپایی ترکیه پایه گذاری شده و از سابقه بالایی در ترکیه برخوردار است .

این دانشگاه از دانشکده مختلفی برخوردار است از جمله آن ها علوم پایه،فنی ومهندسی،علوم مهندسی،علوم اجتماعی و هنر است.

دانشگاه بیلکنت

این دانشگاه در سال 1984در شهر آنکارا پایه گذ