نوشته‌ها

بهترین دانشگاه های چین

بهترین دانشگاه های چین 2020

اطلاعات درباره بهترین دانشگاه های چین و نحوه عملکرد رتبه بندی دانشگاه های جهانی 

آموزش عالی در چین در سالهای اخیر از سطحی به سطح دیگر رسیده است ، به طوری که تعداد مؤسسات زیادی در رده بندی دانشگاههای جهانی چین Times 2020 حضور دارند .

و چه کسی بدش میاد در چین تحصیل کند؟ یک کشور عظیم ، بیش از 20 درصد از مردم روی کره زمین ، یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد را دارد. از آشپزی گرفته تا فرهنگ ، چین چیزی کاملاً بی نظیر ارائه می دهد.