نوشته‌ها

انشگاه ایلیا در سال2006پایه گذاری شد،این دانشگاه یکی از مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی گرجستان است که در محدوده شهر تفلیس قرار دارد.

این دانشگاه دارای 15000دانشجو است. در این دانشگاه مقاطع لیسانس،فوق لیسانس و دکترا تدریس میشود .

سیاست این دانشگاه برای دانشجویان بدین صورت است که برا اساس امتحانات ورودی و سوابق تحصیلی گذشته دانشجویان را پذیرش میکند و جزء بهترین دانشگاه های گرجستان است این دانشگاه دارای رتبه 1کشوری است.