نوشته‌ها

استانبول مشهورترین و شلوغ ترین شهر ترکیه است. این یک نقش اساسی به عنوان پلی بین قاره آسیا و اروپا است.

این پیشینه تاریخی شگفت انگیز و افسانه ای دارد. اما امروز به عنوان یک شهر جهانی با یک افق دائمی در حال شکوفایی است.از این رو  استانبول جز بهترین شهرهای دانشجویی ترکیه است.

استانبول ،در سال 2018 تقریباً از 40 میلیون گردشگر استقبال کرده است ، از استانبول  به عنوان پایتخت فرهنگ اروپا یاد میکنند این شهر به یکی از محبوب ترین مناطق جهانگردی جهان تبدیل شده است. میراث فرهنگی این شهر مورد توجه بسیاری برای گردشگران است.